Pedagogisch-Didactisch Handelen in het Onderwijs

laden

De onderzoekslijn Pedagogisch-Didactisch Handelen in het Onderwijs (PDHO) richt zich op verbetering en vernieuwing van onderwijs waarbij vormgeving, doelen, inhouden en (beoogde) ‘effecten’ van onderwijs en pedagogisch-didactisch handelen aan bod komen. Ons onderzoek concentreert zich op het verantwoord pedagogisch-didactisch (leren) handelen van leerkrachten - zowel effectief als normatief - binnen de context van huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

We doen onder meer onderzoek naar de verbinding tussen pedagogische en (vak)didactische competenties om een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat te bevorderen. Op deze manier kunnen nieuwe verbindingen gelegd worden tussen functioneel leren, talentontwikkeling en de sociale en morele ontwikkeling van kinderen en jongeren (verbinding kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming). Met aandacht voor de pedagogische opdracht proberen we vooral bij te dragen aan brede persoonlijke, culturele en maatschappelijke vorming, sociale integratie, burgerschaps- en beroepsvorming.

Onderzoeksthema's

De kern van ons onderzoeksprogramma is opgebouwd rond drie samenhangende thema’s: Download zijn afscheidspresentatie

Maatschappelijke, culturele en
persoonlijke vorming
(Super)diversiteit en het ontwik-
kelen
van kennis, talenten en
bekwaamheden 

Onderzoekend en
Ontwerpend Leren

Samenwerking

In de eerste twee thema’s werken we samen met onderzoekslijnen uit andere domeinen: Dynamiek van de Stad (Domein Gezondheid, Sport & Welzijn; lector Guido Walraven), Media, Cultuur en Burgerschap (Domein Creative Business, lector Joke Hermes) en de onderzoekslijn Diversiteitsvraagstukken (Domein Business, Finance & Law, lector Machteld de Jong.

In alle drie de thema’s streven we naar onderzoek in en vooral ook samen met de Pabo van Inholland en het werkveld. Daarbij is specifiek aandacht voor samen opleiden en onderzoek doen, begeleiding van beginnende leerkrachten en doorgaande professionalisering.

De onderzoekslijn PDHO maakt deel uit van de onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit, waarin wordt samengewerkt met de onderzoekslijnen Teaching, Learning & Technology en Studiesucces.