Pedagogisch-Didactisch Handelen in het Onderwijs

laden

Het lectoraat

Het lectoraat richt zich op het pedagogische klimaat door een veilige leeromgeving te creëren. Ook worden professionals geholpen bij hun pedagogische opdracht; het ondersteunen van kinderen en jongeren bij hun ontwikkeling tot zelfstandige, verantwoordelijke, sociale en betrokken volwassenen.
Lees verder

Activiteiten

Het lectoraat Pedagogisch-Didactisch Handelen in het Onderwijs vormt een nieuw centrum van pedagogische expertise met brede toepasbaarheid. Er wordt gestreefd naar een klantgericht aanbod op maat.
Lees verder