Rutger Kappe, lector Studiesucces

laden

Rutger Kappe is sinds februari 2015 lector Studiesucces en geeft leiding aan de gelijknamige onderzoekslijn van de onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit. Hij doet samen met een team van (docent)onderzoekers praktijkgericht onderzoek gericht op de gehele studieketen van (pre)instroom, doorstroom en uitstroom.

Interne activiteiten

Intern werkt Kappe met zijn team aan hogeschoolbrede onderzoeken naar bijvoorbeeld de studiekeuzecheck (SKC) en studieloopbaanbegeleiding. Ook voert het onderzoeksteam opleidingspecifieke projecten uit waarin de effectiviteit van een decentrale selectieprocedure of van een zomer(de-efficiëntie)cursus wordt onderzocht. Daarnaast brengt het team uitvalfactoren en het effect van bsa-ophoging in kaart. In het kader van langstuderen worden bijvoorbeeld ook doelgroepanalyses uitgevoerd.

Voorzitter G5 onderzoeksteam

Sinds 2014 is Kappe voorzitter van het G5 onderzoeksteam van Randstadhogescholen (G5 OZ-team). Op basis van een gezamenlijke onderzoeksagenda werkt dit team aan diverse doelgroepen- (langstuderen, switch) en interventiestudies. In de zomer van 2015 rondde de onderzoeksgroep studies af naar het studiesucces van 'late' switchers, kenmerken van langstudeerders, en de invloed van sociaaleconomische status op studiesucces. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de studiekeuzecheck.

Voor studenten, docenten en stafmedewerkers

Studenten en docenten zijn bij ons welkom om te participeren in onze onderzoeksactiviteiten. Door sámen onderzoek te doen, willen wij studenten en docenten laten ervaren hoe leuk en nuttig onderzoek kan zijn. Docenten en stafmedewerkers voorzien wij graag van advies omtrent methodologische en statistische vraagstukken. Studenten van de masteropleiding Leren & Innoveren kunnen bij ons terecht voor begeleiding in hun afstudeerfase.

Over Rutger Kappe

Naast zijn functie als lector en voorzitter van het G5 OZ-team werkt hij voor de dienst Onderwijsbeleid van de hogeschool. Hij is tevens werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de Vrije Universiteit Amsterdam.