Studiesucces

laden

Onderzoekslijn Studiesucces

De nieuwe onderzoekslijn Studiesucces maakt onderdeel uit van de onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit van het domein Onderwijs en Innovatie. Doelstelling van de onderzoekslijn is om het studiesucces van studenten te bevorderen door kwalitatieve verbetering van het onderwijs en duurzame didactische innovatie. De onderzoekslijn richt zich daarbij op de hele studieketen.

Instroom-doorstroom-uitstroom

Uitgangspunt is het doen van praktijkonderzoek naar de keten van instroom-doorstroom-uitstroom. De focus voor collegejaar 2016-2017 ligt daarbij op het ophalen, beschrijven en toepasbaar maken van good practices die het studiesucces in positieve zin beïnvloeden. Daarbij speelt maatwerk om de student adequaat te bereiken een belangrijke rol: verschillende typen studenten vragen om verschillende, flexibele benaderingen.

De tijd van 'one-size fits all' is voorbij. Flexibele leertrajecten en meer persoonsgerichte begeleiding zullen steeds meer hun intrede doen in het hoger onderwijs. Vanuit de onderzoekslijn Studiesucces wordt die ontwikkeling onderzoeksmatig ondersteund met gerichte analyses, doelgroepenstudies en op maat ontworpen aanpakken.
Lees meer over de onderzoeksprojecten van Studiesucces

Nuttige links

Platform Studiesucces
Een initiatief van het lectoraat Studiesucces met als doel een evidence-based kennisplatform te zijn op het gebied van best practices ter bevordering van studiesucces.
Taalwinkel
Het online adviespunt van de HvA en de Uva op het gebied van taal, studievaardigheden, afstuderen en solliciteren.
Gezond Studeren
Deze website biedt informatie over zowel studiegerelateerde als algemene gezondheidsvragen onder studenten: Overzichtelijke verwijzingen naar hulpverleners en andere voorzieningen. 
Vereniging voor Onderwijsresearch
Op deze website kun je informatie vinden over onderzoek op het gebied van onderwijs en opleiding.
Centre for Education and Learning
Deze website biedt informatie over het verbeteren van studievaardigheden.