Studiesucces

laden

Onderzoekslijn Studiesucces

De onderzoekslijn Studiesucces maakt onderdeel uit van de onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit van het Domein Onderwijs en Innovatie. Doelstelling van de onderzoekslijn is om het studiesucces van studenten te bevorderen door kwalitatieve verbetering van het onderwijs en duurzame didactische innovatie. Studiesucces wordt door een groot aantal factoren beïnvloed. Deze factoren zijn gerelateerd aan de student zelf, de docent en het onderwijs. 

Kader voor Studiesucces

Om deze factoren te organiseren en om een kader te schetsen voor de onderzoeken die de onderzoekslijn Studiesucces uitvoert is het model 'Kader voor Studiesucces' samengesteld. Dit model omvat de hele studieketen. De factoren, waarvan bewezen is dat ze van invloed zijn op studiesucces, zijn geclusterd en ingedeeld naar studentfactoren, docentfactoren en onderwijsfactoren. Daarnaast zijn vier universele behoeften en processen opgenomen die van belang zijn voor het vergroten van studiesucces.

De onderzoekslijn Studiesucces hanteert een bredere definitie van studiesucces, waarin zowel het studentperspectief als het onderwijsperspectief van studiesucces is geïntegreerd. Je kunt spreken van studiesucces ‘als een breed aantal factoren in combinatie met studenteigenschappen als motivatie, leiden tot het verwezenlijken van hun persoonlijke ontwikkeldoelen en de onderwijsdoelstellingen’. Bekijk de volledige definitie in de lectorale rede.

Lopende onderzoeksprojecten

Inzicht in onverklaard verschil hbo Studentenwelzijn en studiesucces Zomercursussen binnen Inholland