Studentenwelzijn en Studiesucces

laden
Type onderzoek Beschrijvend, vergelijkend, verklarend - Kwantitatief
Vraagstelling van het onderzoek 1. Hoe is het gesteld met het welzijn van studenten bij Hogeschool Inholland?
2. Wat is de relatie tussen het welzijn van studenten en hun studiesucces?
3. Welke (studiegerelateerde) factoren belemmeren het welzijn van studenten en belemmeren deze factoren hun studiesucces?
4. Welke (studiegerelateerde) factoren dragen bij aan het welzijn van studenten en dragen deze factoren bij aan hun studiesucces?
Doel - Inzicht te krijgen in de staat van het welzijn van studenten bij Hogeschool Inholland (waaronder stress, burnout & bevlogenheid).
- De relatie tussen het welzijn van studenten en hun studiesucces te onderzoeken.
- Inzicht te krijgen in de factoren die het welzijn van studenten belemmeren of juist kunnen bevorderen.
* Opleidingsspecifieke factoren (nader te bepalen a.d.h.v. onderzoeksvragen vanuit de opleiding o.g.v. studentenwelzijn)
* Niet-opleidingsspecifieke factoren (vanuit de literatuur bepaald)
- Validatie van het Student Wellbeing Model.
Resultaat Onderzoeksrapport, dashboard, poster
Onderzoekseenheid Kwantitatief survey onderzoek: Studenten (N = minimaal 120 studenten per opleiding, verdeeld over jaar 1 t/m 4) van zes opleidingen van Hogeschool Inholland, waarin alle domeinen zijn vertegenwoordigd.
Betreft onderzoeksthema Studentenwelzijn, Studiesucces, Bevlogenheid, Stress, Energiebronnen
Uitvoerder Nikkie Gubbels; lectoraat Studiesucces
Onderzoeksperiode Voorbereiding: September 2017 – November 2017 Uitvoering: November 2017
Analyse + verslaglegging: December 2017 – Maart 2018
Status Onderzoeksvoorstel definitief