Teaching, Learning & Technology

laden

Teaching, Learning & Technology doet onderzoek naar en adviseert over betekenisvolle didactische inzet van technologie binnen leerprocessen. De missie omvat daarmee het beantwoorden van de vraag hoe de inzet van technologie de kwaliteit van het onderwijs in een gegeven context kan verbeteren. De uitgangspunten die TLT hierbij hanteert zijn beschreven in ‘Instrumentatie van betekenisvolle interacties’ (Fransen, 2016). Onderzoekers richten zich daarbij voornamelijk op het (her)ontwerpen van leerpraktijken met een beredeneerde inzet van technologie, waarbij wordt samengewerkt met de gebruikers. Deze ontwerpgerichte onderzoeksaanpak genereert eigenaarschap bij de betrokkenen en vergroot de kans op duurzame implementatie van het ontwerp. Deze werkwijze impliceert tevens dat wordt bijgedragen aan de professionalisering van betrokkenen op het terrein van de didactische inzet van technologie.

Activiteiten

De onderzoekers van Teaching, Learning & Technology zijn intern en extern actief. De interne activiteiten richten zich voornamelijk op het onderzoeksmatig (her)ontwerpen van leerpraktijken met inzet van technologie, maar ook op het onderzoek naar kansrijke toepassingen van technologie. De externe activiteiten richten zich op onderzoek naar duurzame implementatie van technologie en naar de procesgang bij innovatie in het onderwijs. Daarnaast zijn onze onderzoekers ook betrokken bij de evaluatie van leerpraktijken waarin de technologie een belangrijke rol speelt.

Onderzoeksthema's

Video Mobiel  Feedback Pionier