Feedback en scripting van peer-review

laden

Scripten feedback

Bekijk de factsheet met het stappenplan om een peerreview te scripten

Feedback vervult een cruciale rol in leerprocessen. Niet alleen feedback van de docent is belangrijk, ook feedback van medestudenten (peerfeedback) is van waarde, mits relevante feedback in de juiste vorm en op het meest passende moment wordt gegeven. De inzet van peerreview in een leerpraktijk vereist daarom een doordacht scenario. Het lectoraat Teaching, Learning en Technology doet onderzoek naar het ‘scripten’ van peerreview om leerprocessen te versterken, mede in het kader van activerende didactiek. We ontwerpen en testen verschillende scenario’s om op termijn modelscenario’s te ontwikkelen voor de organisatie en begeleiding van peerreview in verschillende leersituaties.

Klik hier voor de masterthesis van Bob Götte m.b.t. het scripten van peerreview binnen de opleiding Communicatie in Diemen. 

Het lectoraat TLT heeft in het studiejaar 2015-2016 onderzoek gedaan binnen een aantal domeinen en opleidingen met betrekking tot de inzet van peerreview met gebruikmaking van technologie.

Het betreft de volgende casussen :
1. Herontwerp studieonderdeel ‘2.3 Onderzoek’ binnen de opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs (HTRO) in Diemen.
2. Herontwerp studieonderdeel ‘2.3 Thema's toerisme’ binnen de opleiding HTRO in Rotterdam.
3. Het scripten van peerreview binnen de Inholland-opleiding Communicatie.
4. Het scripten van peerreview binnen de Inholland-opleiding Pabo locatie Haarlem.

Ook in het studiejaar 2016-2017 is onderzoek gedaan naar het scripten van peerreview ondersteund door technologie.
Het betreft de casus:
5. Het scripten van peerreview binnen de Inholland-opleiding Communicatie (2e iteratie).