Kenniscafé Circulaire economie

Verkennen van het logistieke en financiële perspectief van Circulair Ondernemen in de kunststofsector

VanDerEng is als producent van industriële labels en spuitgietproducten al jaren bezig om de negatieve effecten van plasticverwerking tot een minimum te beperken. Zo bespaart het bedrijf al jaarlijks 17.000 kg kunststoffen door restproducten die bij de productie vrijkomen te benutten als basismateriaal voor spuitgietproducten.

VanDerEng wil nu samen met andere bedrijven in de sector en Hogeschool Inholland verder op deze weg .

Hogeschool Inholland doet onderzoek naar stappen die door het bedrijfsleven gezet kunnen worden naar een circulaire economie. Het gaat daarbij om het voorkomen en het verminderen van afval, en het sluiten van kringlopen. Inholland vraagt VanDerEng en andere bedrijven om mee te werken aan dit onderzoek. Primair wordt hierin het logistieke en financiële perspectief verkend.

Om ervaringen met het werken in de richting van een circulaire economie, de hindernissen voor vernieuwing maar ook de mogelijke verdienmodellen in kaart te brengen, organiseert Hogeschool Inholland een kenniscafé op 14 februari.

Datum

14 februari 2019, van 16.00 uur (inloop 15.45 uur) tot 20.00 uur
Een lichte maaltijd wordt verzorgd

Locatie

Hogeschool Inholland
Bijdorplaan 15
2015 CE Haarlem
Plan met Google Maps
Plan route met het openbaar vervoer

Toegang

Het kenniscafé Circulaire economie is gratis toegankelijk.

 Aanmelden