Lectorale rede Jürg Thölke

Op zoek naar de beste versie van jezelf in een sterk veranderende wereld

Meld je aan!

Lectorale rede Jürg Thölke

'Gave en opgave: Authentiek leiderschap als zoektocht naar de beste versie van jezelf in een sterk veranderende wereld'

Op 10 maart 2021 om 15.30 uur live vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam

Als maatschappij staan we voor grote complexe opgaven. De huidige sociale en economische systemen raken aan hun grenzen. Crisissen volgen elkaar op. De roep om werkelijke maatschappelijke transformatie klinkt steeds luider. De tijd dringt. We zoeken oplossingen in het bekende, in quick fixes. Maar juist hierdoor dreigen we de essentie uit het oog te verliezen: een herbezinning op wie we in wezen willen zijn, de manier hoe we samenleven, met elkaar omgaan, werken, zakendoen, organiseren, leren, onderzoeken, denken en creëren. We dienen onszelf als mens en als maatschappij opnieuw uit te vinden. Niet terugvallen op het vertrouwde, maar samen op pad gaan naar een toekomst die we zelf creëren. Een toekomst waarin plek is voor iedereen. Hoe? Door het aanvaarden van gave (de talenten die wij hebben) en opgave (de verantwoordelijkheden die hierbij horen). Als mens en als (creatieve) professional. Dit vraagt om Authentiek Leiderschap.

Authentiek leiderschap ontstaat door het durven aangaan van de reis naar binnen en naar buiten. Op zoek naar de beste versie van jezelf in verbinding met de wereld om je heen. Onderwijs heeft hierin een belangrijke rol. Niet vanuit een ivoren toren, maar vanuit partnerschap. Als betrokken partij in een gezamenlijke zoektocht.

In zijn onderzoekslijn nodigt Jürg de (toekomstige) creatieve professional uit om samen op zoek te gaan naar authentiek leiderschap. Creativiteit als gave omarmend en met de moed onszelf en onze opgave in een sterk veranderende wereld onder ogen te zien.

Ik nodig u van harte uit om zijn lectorale rede online bij te wonen van 15:30-16:30 uur. We verzoeken u vriendelijk om u vooraf aan te melden.

Binnenkort ontvangt u meer informatie over het interactieve programma en via welke link u de livecast kunt volgen.

Heel graag tot ziens op 10 maart!

Met vriendelijke groet,

Marij Urlings, domeindirecteur Creative Business

Meld je aan!