De Pedagogische Opdracht

Bedankt voor je aanmelding!

We zien je graag op donderdag 30 januari om 14:00 uur bij Hogeschool Inholland Haarlem (Bijdorplaan 15, Haarlem) voor de lectorale rede van Mascha Enthoven.