De Pedagogische Opdracht

Bedachtzaamheid
na Actie

Meld je aan!

Lectorale rede Mascha Enthoven

Leraar willen zijn, vanuit een krachtig collectief

Lukt het om de schoonheid van het beroep van leraar weer zichtbaar te maken? Lukt het om vanuit het beroep een professioneel tegenwicht te bieden aan de eisen die de maatschappij stelt? En lukt het om leraren meer mogelijkheden te bieden om professioneel te groeien en hun rol te ontwikkelen?

Mascha Enthoven, lector De Pedagogische Opdracht, benadert deze vragen door de (pedagogische) opdracht van het onderwijs te formuleren binnen de invloed van het betrokken handelen van de leraar. Binnen dat wat de professionaliteit van de leraar kenmerkt: het continu - op basis van je ervaringen, kennis en intuïtie - inschatten wat het juiste is om te doen. Zij pleit daarom voor vertrouwen en ruimte voor leraren en schoolteams: vertrouwen en ruimte om gezamenlijk het individuele handelen van de leraar te ondersteunen, te verantwoorden en te ontwikkelen.

Onderzoekende scholen en lerende netwerken

In de wens voor meer onderzoekende scholen en lerende netwerken ziet Enthoven kansen. Mits we bij de ontwikkeling van deze scholen en netwerken sterker het primaire onderwijsproces als bron benutten. En op voorwaarde dat we het ondersteunen van het betrokken handelen van de leraar als doel hebben.

Betrokken handelen

Door de focus op het betrokken handelen van de leraar in onderzoek als bron, maar ook als doel te nemen, geven we een scherpere richting aan het onderzoekend vermogen in lerarenopleidingen. Het onderzoekend vermogen staat dan in het teken van de ontwikkeling van betrokken handelen. We kunnen bedachtzaamheid over dit handelen organiseren. En we kunnen deze collectieve bedachtzaamheid ondersteunen met behulp van kennis- en vaardigheden op het gebied van onderzoek. Het werkveld en de lerarenopleidingen vormen in deze ontwikkeling een krachtig collectief. Enthoven presenteert in haar model voor ‘de Pedagogiek als Betrokken handelingswetenschap’ een uitwerking van dit krachtig collectief. Ook presenteert zij haar onderzoeksagenda die in het teken staat van het ontwerpen en onderzoeken van dit model in de praktijk.

Je bent van harte welkom op 30 januari van 14.00 uur tot 17.00 uur bij Inholland Haarlem. 

Meld je aan!

  Programma 30 januari
14.00 uur Ontvangst in de Lounge
14.30 uur Opening door Lucas Rurup, directeur Onderwijs & Innovatie Hogeschool Inholland
14.45 uur Lectorale rede Mascha Enthoven
15.30 uur Bijdrage Thijs Roovers, mede-initiatiefnemer van PO in Actie en het Lerarencollectief
15.45 uur Officiële inauguratie door Huug de Deugd, lid College van Bestuur Hogeschool Inholland
16.00 uur

Workshopprogramma, keuze uit (scrol naar beneden voor meer informatie over de inhoud van de workshops):

  • Workshop ‘Wat is vrije tijd voor een kind?’ door Kim de Goffau
  • Workshop ‘Vorming zichtbaar maken’ door Peter Elshout
  • Workshop ‘Interpreteren van geografische kaarten door kinderen’ door Marian Blankman
  • Ervaringsreconstructie ‘Kansengelijkheid van kinderen’ door Colleen Clinton (let op: maximaal 12 deelnemers)
  • Ervaringsreconstructie ‘Onderzoekende houding’ door Debbie Buchner (let op: maximaal 12 deelnemers)
  • Workshop ‘De waarde van een professionele dialoog binnen je team’ door Gerjon Elings
17.00 uur Receptie

 

Meld je aan!

Uit deze workshops kun je kiezen:

Workshop: Vorming zichtbaar maken

Peter Elshout

Persoonsvorming in het basisonderwijs komt de laatste jaren, mede door de publicaties van Gert Biesta, steeds vaker onder de aandacht. Maar op welke manier zijn leerkrachten in de dagelijkse praktijk van het basisonderwijs met persoonsvorming van hun leerlingen bezig? Op basis van de uitkomsten van een verkennend onderzoek op drie basisscholen gaan we met elkaar in gesprek over momenten waarop de leerkracht zich bewust wordt van persoonsvorming. Welke momenten zijn dat? Wat gebeurt er op die momenten? En hoe benut je ze optimaal?   

Workshop: De waarde van een professionele dialoog binnen je team

Gerjon Elings

Wat is de waarde van een professionele dialoog binnen je team? Wanneer is een professionele dialoog geslaagd? Wat vraagt dit van een (school)leider? Aan de hand van uitspraken en ervaringen van schoolleiders, gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Workshop: Wat is vrije tijd voor een kind?

Kim de Goffau

In het kader van een onderzoek naar de blik die kinderen in de bso hebben op vrije tijd, hebben we een spel ontwikkeld dat professionals kunnen inzetten om het perspectief van een kind te verkennen. Door inzicht te hebben in dat perspectief kan de professional zowel het eigen als het collectieve betrokken handelen verder ontwikkelen. In deze workshop maak je kennis met het spel als instrument. Daarmee komen ook de eerste ervaringen uit het onderzoek naar subjectificatie van kinderen in hun vrije tijd aan bod.

Ervaringsreconstructie:  Kansengelijkheid van kinderen

Colleen Clinton

In deze workshop maak je kennis met de ervaringsreconstructie - een intervisiemodel – waarbij concerns van een leraar de basis vormen voor collectieve reflectie. Door gezamenlijke reflectiemomenten kan een leraar inhoudelijke vraagstukken op meer onderzoeksmatige wijze verkennen. Samen met collega’s kunnen vervolgens handelingsalternatieven bedacht worden. Leraren werken op deze wijze aan hun pedagogische conditie en het draagt bij aan de ontwikkeling naar een onderzoekende school. In deze workshop schetsen we hoe dit model momenteel ingezet wordt binnen een onderzoek naar kansengelijkheid.

Workshop: Interpreteren van geografische kaarten door kinderen

Marian Blankman

Wat kunnen kaarten gemaakt door leerlingen van hun eigen omgeving ons vertellen over de verbondenheid van deze leerlingen met hun schoolomgeving? Aan de hand van de resultaten van een verkennend onderzoek op een viertal basisscholen gaan we kijken naar door leerlingen gemaakte kaarten van een voor hen belangrijke plek in hun omgeving. Welke plekken tekenen zij? Wat tekenen zij? Wat zeggen zij hierover?  En wat zegt dit over hun verbondenheid met de omgeving? Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over welke meerwaarde deze kennis kan hebben voor het betrokken handelen van de leerkracht.

Ervaringsreconstructie: Onderzoekende houding

Debbie Buchner

Een ervaringsreconstructie is een methodische intervisie, waarbij je vanuit een onderzoekende houding aan de slag gaat met situaties in jouw dagelijks werk. In het basisonderwijs kan bijvoorbeeld een leerling als lastig worden bestempeld, maar dit hoeft nog niets te zeggen over deze leerling. Het vertelt alleen dat de leerkracht de leerling als lastig ervaart. In de reconstructie zoeken we naar nieuwe verklaringen voor bepaald gedrag. Je krijgt inzicht in de ‘ervaringsstroom’ van de ander en hebt daardoor meer keuzes in hoe je wilt omgaan met de gekozen situatie. Je verbetert daarmee je pedagogische conditie.