Diversiteitsvraagstukken

De eerste 100 dagen zijn cruciaal als het gaat om thuisgevoel en groepsdynamiek.

G5 Studieochtend: 'De eerste 100 dagen' 

 Tijdens deze ochtend bij Inholland Den Haag komen studenten, docenten, studentenbegeleiders, instroomcoördinatoren, beleidsmakers, managers en bestuurders bij elkaar om met en van elkaar te leren. Naast de keynote van Jet de Ranitz, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Inholland, worden er good practices en resultaten van onderzoek met elkaar gedeeld en vinden er diverse workshops plaats.

Lever een actieve bijdrage

Wil je op deze studieochtend een workshop verzorgen of een korte bijdrage leveren aan de show and tell ronde? We hebben nog ruimte voor een beperkt aantal workshops en meerdere show and tell presentaties.

Show and tell presentatie

Bij een show and tell presentatie krijg je drie minuten de tijd om je initiatief/ onderzoek/ project te introduceren in maximaal twee dia’s. Nadat alle show and tell sprekers hun presentatie hebben gegeven, kunnen de deelnemers de displaytafels van de sprekers bezoeken. De overgebleven tijd stelt de deelnemers in staat meerdere sprekers te bezoeken. Je krijgt een statafel, laptopaansluiting en displaywand, de overige benodigde materialen neem je zelf mee.

De show and tell sessie zijn een aantal korte sessies achter elkaar: presentatie van onderzoekresultaten en best practices. Denk daarbij aan: onderzoek naar de aansluiting in de eerste 100 dagen: Wat doet het onderwijs met deze data? Wat doet de student ermee?; Informatievoorziening voor alle studenten, vindt de student wat hij nodig heeft? Student moet zijn probleem kennen om hulp te kunnen vragen, student wil niet anders zijn/ gelabeld worden; etc.

Workshop

Een workshop is een 90-min durende interactieve sessie door één of meer workshopbegeleiders en één of meer studenten waarin inzichten, oplossingen voor problemen of effectieve interventies in het onderwijs (klas) binnen het thema worden gedeeld en ontwikkeld met de deelnemers. De workshop heeft een werkvorm waarmee actief de participatie van de deelnemer wordt gezocht.

Workshop 1: Thema curriculum

Good practice waarbij in het curriculum wordt ingespeeld op de studiehouding, voorkennis en aanwezige vaardigheden van de student in de eerste maanden van de opleiding. Hierbij wordt rekening gehouden met de diversiteit in de klas. Als thema kun je denken aan: aansluiting en vooropleiding (mbo-havo) de hoeveelheid en moment van tentamens; formatieve feedback heeft een duidelijke rol om het leren te ontwikkelen; in het onderwijsontwerp rekening gehouden met vraagstukken uit de grote stad; etc.

Workshop 2: Thema didactiek

Good practice waarbij didactiek duidelijk gericht is op landen in het hbo. Denk hierbij aan: het ontwikkelen van studievaardigheden, juist ook bij de kennisgerichte vakken; Informatie uit de SKC heeft een plek via bv de slb/c lessen; taalontwikkelend lesgeven wordt toegepast door het hele team;  vanuit een gezamenlijke visie; toepassen van didactische werkvormen die zorgen voor verbinding tussen de studenten, juist buiten de eigen veilige groep; etc.

Workshop 3: Thema inclusieve pedagogiek

Good practice waarin de  docenten zich bewust zijn van hun rol als pedagoog van jong volwassen studenten in de grote stad, met een enorme diversiteit in de klas. Deze houding komt vervolgens tot uiting in de didactische werkvormen die zij toepassen, in het curriculumontwerp of in de grotere leeromgeving. Deze workshop gaat erom wat er nodig is om als individu en als team zo’n houding te ontwikkelen. Denk aan: diversiteit in het team weten te benutten; in de klas als docent rolmodel kunnen zijn; bewust zijn dat iedereen (voor)oordelen heeft, docenten en studenten, en dat dat ons gedrag beïnvloedt; Hoge verwachtingen hebben van alle studenten, en daar naar handelen in de klas; Growth mindset ontwikkelen en je realiseren dat vooroordelen deze verwachtingen beïnvloeden; Dialoog voeren in het team, intervisie, kwetsbaar kunnen zijn, te rade kunnen gaan bij teamleden over wat lastig is in je klas; etc.

Een actieve bijdrage leveren?

Stuur je workshop of show and tell voorstel (maximum half A4) voor 5 september naar: G5studiedag@inholland.nl.

Dit voorstel omvat de volgende punten:

  • het doel van de workshop/ show and tell;
  • korte omschrijving van onderwerpen die behandeld worden;
  • relevantie met het thema van de studiedag;
  • meerwaarde/ opbrengsten voor de deelnemers;
  • werkvormen inclusief structuur van de workshop (alleen voor de workshop).