Dynamiek van de Stad

Van regionale vraag naar regionale kennis in het sociaal domein

Meld je aan voor de Kick-off

Kick-off Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid 

In verband met het corona-virus volgt Hogeschool Inholland de adviezen van het RIVM op. De maatregel om bijeenkomsten met meer dan 100 bezoekers te annuleren, heeft ons doen besluiten de Kick-off Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum.

"We moeten idealistisch zijn, want dan eindigen we als de ware, echte realisten"
Victor Frankl (1905 - 1997)

De Werkplaats is een regionaal samenwerkingsverband waarin sinds 2016 verschillende partners samen werken aan maatschappelijke vraagstukken: onderzoeks- en onderwijsinstellingen, gemeenten, (partners in) zorg- en welzijnsorganisaties, sociaal ondernemers, bewoners en cliënten. Lector Dynamiek van de Stad Guido Walraven (Hogeschool Inholland) is samen met lector Toby Witte (Kenniscentrum Talentontwikkeling, Hogeschool Rotterdam) trekker van de Werkplaats.

In 2020 start de Werkplaats  met een nieuw programma voor de periode 2020-2022. We gaan gezamenlijk met de volgende drie vraagstukken aan het werk om daarmee de regionale kennisinfrastructuur te versterken en nieuwe inzichten op te doen:

  1. Verbinding tussen gezondheid en sociaal domein
  2. Armoede en schulden
  3. Vernieuwing van integrale aanpak bij multi-problematiek

Tijdens de Kick-off maken we bekend welke partijen zich hebben aangesloten bij de Werkplaats. We presenteren vraagstukken en ideeën voor experimenten in de praktijk. We horen graag hoe jij daar tegenaan kijkt. Houdt een van deze thema's jou ook bezig? Heb jij voor ons een andere invalshoek of een suggestie hoe we de leeromgeving het best kunnen aanpakken? 

Terugblik
De afgelopen vier jaar hebben we in de Werkplaats met elkaar gezocht naar antwoorden op maatschappelijke vragen die speelden in onze regio. We creëerden daarvoor actieve leeromgevingen waar sociaal professionals, beleidsambtenaren, hogeschooldocenten, studenten en  bewoners elkaar ontmoetten en elkaars kennis en kunde deelden. Door deze werkwijze zijn inzichten verkregen waardoor huidige én aankomende professionals andere perspectieven hebben gekregen om hun werk te vernieuwen en de onderlinge samenwerking in het sociaal domein te versterken.

Ben je op zoek naar inspiratie uit de regio en ben je nieuwsgierig naar wat we afgelopen jaren hebben bereikt als Werkplaats Sociaal Domein? Dan zien we je graag op donderdagmiddag 2 april 2020.

Meld je aan voor de Kick-off

Praktische informatie:

Datum Donderdag 2 april 2020
Tijd 14.00 tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Locatie Auditorium, Hogeschool Inholland
Adres Posthumalaan 90, 3072 AG Rotterdam