Dynamiek van de Stad

Leren van succesvolle initiatieven van onderop

Meld je aan voor de masterclass

Masterclass: De reflectieve praktijk 

Meters maken met Chris Argyris, grondlegger van het organisatieleren

Hoe organiseer je leerprocessen? Wat kun je leren van succesvolle initiatieven van onderop? In zijn lezing gaat Gertjan de Groot, docent Publiek Management aan de Hogeschool van Amsterdam, in op deze vragen aan de hand van Zorgvrijstaat in Rotterdam, één van de casestudies in het boek Plekken van hoop en verandering (zie hoofdstuk 4). Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad, reflecteert na afloop op de lezing.

Zorgvrijstaat is een initiatief van onderop dat zich inzet voor een sociale en gezonde wijk Middelland. Daartoe worden bestaande activiteiten (zoals eetclubjes) en netwerken ingezet en verder uitgebouwd om onderling vertrouwen te vergroten en steun te verlenen. Er is geëxperimenteerd met een buurtpsycholoog en een buurtpsychiater. Er wordt een Wijkbedrijf opgebouwd. Zorgvrijstaat is onderdeel van Mooi Mooier Middelland. Ook is Zorgvrijstaat een van de vijf proeftuinen van SamenBeter, een landelijk netwerk gericht op vitale en gezonde wijken.

Er zijn successen en daarnaast is er ook wrijving met bestaande instituties. Als we die wrijving onderzoeken met behulp van het instrumentarium van Chris Argyris, één van de grondleggers van organisatie leren, wat ontdekken we dan? Geeft dit handreikingen om de succesvolle initiatieven van onderop verder door te ontwikkelen. Of om deze initiatieven te verspreiden? Graag gaan we deze zoektocht met jullie aan.

Meld je aan voor de masterclass

Praktische informatie:

Locatie
De online masterclass/webinar vindt plaats op donderdag 29 oktober van 16.00 tot 17.30 uur via MS Teams.

Deelname
Deelname is gratis, je dient je wel vooraf aan te melden. Via de mail ontvang je een link om deel te nemen via Teams.

Fotografie
Tijdens de bijeenkomsten van Platform Stad en Wijk worden foto’s/screenshots gemaakt. Wij gebruiken dit materiaal voor onze website, twitter en voortgangsdocumenten. Wil je niet op de foto, laat dit dan vooraf aan de organisatie weten.

Algemene informatie
De masterclass De reflectieve praktijk is onderdeel van een serie masterclasses rondom het thema Veranderkunde. De masterclasses zijn los van elkaar te bezoeken en zijn gratis. De masterclasses worden georganiseerd door Platform Stad en Wijk, een samenwerkingsverband van veertien lectoraten van tien verschillende hogescholen die zich bezighouden met maatschappelijke vraagstukken. De masterclasses zijn een initiatief van Maaike Miedema (adviseur Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland) en Gertjan de Groot (docent Hogeschool van Amsterdam). Dit naar aanleiding van het boek Plekken van hoop en verandering dat het Platform Stad en Wijk in september 2019 uitgaf en gratis is te downloaden. Hierin beschrijven tien lectoraten van acht verschillende hogescholen hun onderzoeksbevindingen over samenwerkingsverbanden die lokaal het verschil maken.

In dezelfde serie vinden ook de volgende masterclasses plaats:

  • 16 januari (Hogeschool van Amsterdam): Onderzoek doen in continu veranderende gemeenten; De legitimatie van gemeentelijke hobby’s middels onderzoek
  • 25 juni (Hogeschool Utrecht): Sensemaking in de zomer; Over het sturen in de stad en het verlangen tot zingeving
  • Oogsten in oktober (datum en locatie nader te bepalen); Over de emergerende stad & de professionele handelingsruimte voor verandering