Empowerment en Professionalisering

Op zoek naar houvast

Meld je aan!

Lectorale rede Lilian Linders

Empowerment als handelingskader in de praktijk van zorg en welzijn

Empowerment is niet meer weg te denken in de huidige zorg en welzijnssector en is onmisbaar bij het realiseren van een gezonde samenleving; een van de profilerende thema’s van Hogeschool Inholland. Maar wat betekent empowerment eigenlijk voor (toekomstige en huidige) professionals in de wijze waarop zij zorg en ondersteuning inzetten?

Deze vraag staat centraal tijdens de lectorale rede van Lilian Linders, lector Empowerment en Professionalisering. Op vrijdag 14 juni 2019 spreekt Lilian Linders haar lectorale rede uit bij Inholland Haarlem. In haar lectorale rede gaat zij in op het rijke en genuanceerde gedachtegoed van empowerment en de betekenis hiervan voor professionals in het sociaal domein.

Spierballentaal

We spreken tegenwoordig over sociaal werk in spierballentaal: eigen kracht, eigen regie, eigen verantwoordelijkheid. Je zou denken dat empowerment precies in dit rijtje past. Maar dat is niet zo. Empowerment is een veel rijkere term. Het gaat bijvoorbeeld over aansluiten bij zowel de mogelijkheden als de beperkingen van iemand. Daarbij betreft empowerment ook de sociale context van mensen: de versterking van individuen, groepen en gemeenschappen. Het is belangrijk dat je als sociaal werker kijkt naar alle rollen die een persoon inneemt in relatie tot die context.

Moeten wij sociaal werkers opleiden tot politiserende professionals?

Voorafgaand aan deze rede vindt een debat plaats tussen onderwijs, politiek, wetenschap en het werkveld: ‘Moeten wij sociaal werkers opleiden tot politiserende professionals?’ Deelnemers aan het debat zijn Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving bij Inholland, Jan Willem Bruins, directeur van de Beroepsvereniging Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Yolan Koster, wethouder gemeente Bergen en Fleur Hessing, student Social Work bij Inholland. Zij zullen met elkaar in gesprek gaan onder leiding van Krijn van Beek, directeur Policy Design Studio.

U bent van harte welkom op 14 juni van 14.00 uur tot 18.00 uur bij Inholland Haarlem. 

Programma

13.30 uur: ontvangst in de Lounge (achter de receptie bij Hogeschool Inholland)
14.00 uur: opening door Heleen Jumelet, directeur faculteit Gezondheid, Sport en Welzijn Hogeschool Inholland (in auditorium L101)
14.10 uur: debat ‘Moeten wij sociaal werkers opleiden tot politiserende professionals?’
15.10 uur: pauze 
15:40 uur: lectorale rede Lilian Linders (in auditorium L 101)
16:30 uur: officiële inauguratie door Huug de Deugd,  lid CvB Hogeschool Inholland
16.45 uur: afsluiting door Heleen Jumelet
16.45 uur: receptie