Finance & Accountancy

Op zoek naar een goede balans in People, Planet en Profit

Stel je vraag en/of meld je aan!

Kenniscafé: Impact reporting voor MKB

Startups, scale-ups en innoverende bedrijven zoeken vaker de balans in People, Planet en Profit. De onderneming wordt niet alleen bestuurd op het realiseren van financiële doelstellingen, maar ook op waardecreatie voor mens en natuur. Voor stakeholders is het niet altijd duidelijk waarop wordt gestuurd. En dat terwijl veel stakeholders een bewuste keuze willen maken voor partijen met wie ze samenwerken.

Op donderdag 9 mei organiseren we een Kenniscafé in Rotterdam. Tussen 15.00 tot 17.00 uur  gaan we met studenten, alumni en (duurzame) ondernemers dieper in op vraagstukken als:

  • Duurzame ondernemingen streven naar maatschappelijke waardecreatie met een gezond bedrijfsresultaat, maar hoe doen ze dat?
  • Beursgenoteerd organisaties rapporteren over de maatschappelijke waarde creatie in een jaarverslag; hoe doen ze dat?
  • MKB-ondernemers die waarde willen toevoegen verantwoorden daar niet over in een verslag, waarom niet?
  • Het meten en aantoonbaar maken van de bereikte impact is een cruciaal onderdeel van de legitimiteit van een duurzame onderneming. Wat brengt het en hoe kun je dat doen?

Daarna is er een gezellige netwerkborrel.

Financieren van duurzame innovaties

Hogeschool Inholland leidt financiële business professionals op voor de toekomst. Niet voor een baan, maar voor een carrière. Kennis van een duurzame financiering van duurzame organisaties zal steeds vaker gevraagd worden. Het doel van deze bijeenkomst is enerzijds het onderwijs te verrijken door docenten en studenten in contact te brengen en te koppelen aan professionals uit het werkveld. En anderzijds het werkveld te verrijken met oplossingen waar je als professional zelf niet snel aan denkt. Heb je zelf een vraag waar je (nog) geen oplossing voor hebt gevonden? Dan biedt dit kenniscafé de mogelijkheid hier samen met studenten en andere professionals over in discussie te gaan.

Sprekers

Naast interessante discussies zijn er ook een aantal sprekers die het onderwerp vanuit hun visie toelichten.

  • Gastspreker Ronald van Keeken, Impact Institute
  • Marleen Bartelts-Schilt, docent-onderzoeker onderzoekslijn Finance & Accountancy
  • Studenten jaar 4 Finance & Control Hogeschool Inholland Rotterdam

Al met al belooft het een interessante middag te worden. We zien je dan ook graag op 9 mei in Rotterdam!

Aanmelden is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld. Voor eventuele vragen kun je een mail sturen.

Stel je vraag en/of meld je aan!