Innovatie & Ondernemen

Over Innovatie & Ondernemen

Innovatie en ondernemen zijn cruciale aanjagers van economische groei. De overheden en bedrijven richten zich op innovaties en het stimuleren van innovatief gedrag bij ondernemers en stakeholders. Innovaties kunnen plaatsvinden op producten, diensten en processen. Innovatie brengt vernieuwing en verschuiving op gang en leidt tot nieuwe combinaties die al dan niet leiden tot 'creative destruction'. Innovatief ondernemen zet aan tot waardecreatie en kan van strategisch, tactisch en operationele aard zijn.

Voor onderwijs én werkveld

De onderzoekslijn Innovatie & Ondernemen van de onderzoeksgroep Business Research Centre richt zich op mkb-ondernemers, om hun groeikansen op crosscultureel gebied te herkennen en te realiseren. Samen met onderzoekers, ondernemers en studenten worden instrumenten ontwikkeld om crosscultureel ondernemen en samenwerken in het mkb te bevorderen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met ondernemersorganisaties.

Onderzoeksthema's

De onderzoekslijn Innovatie & Ondernemen zoekt kruisbestuivingen tussen onderzoekslijnen en domeinen. Enkele thema’s zijn:

  • Professionalisering en integratie van ondernemers
  • Crosscultureel ondernemen in stedelijke en regionale omgeving
  • Eerlijk zakendoen in een crossculturele context
  • Familiebedrijven en ontwikkelingen
  • Crossculturele samenwerking bij innovaties
  • Bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen (geefgedrag van ondernemers)
  • Vrouwelijk en jong ondernemerschap
  • Contextrijk leren van ondernemerschap
Han van Kleef
associate lector
Onderzoekslijn(en)
E-mail

Wij werken samen met

IDEA Noord-Holland Noord

Wil je samenwerken of heb je vragen?

Je kunt contact opnemen met het Business Research Centre.

Neem contact op