Innovatiemodellen Duurzame Energie

Over Innovatiemodellen Duurzame Energie

De onderzoekslijn Innovatiemodellen Duurzame Energie doet praktijkgericht onderzoek naar de transitie richting een duurzame energietechnologie. De onderzoeksprojecten richten zich op het snijvlak tussen nieuwe technologie, (door)ontwikkeling en bedrijfsontwikkeling. De onderzoekslijn maakt deel uit van Research & Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en informatica, een van de onderzoeksgroepen van Hogeschool Inholland.

Voor onderwijs en werkveld

Mede vanuit de duurzame incubator IDEA Noord-Holland Noord verbindt de onderzoekslijn studenten, onderwijs, bedrijven en instellingen met elkaar. IDEA maakt deel uit van het brede programma Terra Technica, dat (techniek)studenten en start-ups begeleiding biedt om te ondernemen en hun bedrijf te ontwikkelen. Fysiek kunnen ze daarvoor op de campus van Inholland Alkmaar terecht. Meer informatie vind je hier

Onderzoeksthema's

Woningbouw

Op dit gebied kunnen we energie besparen door andere manieren van woningbouw te combineren met andere manieren van energieopwekking. De woningen van de toekomst zijn gasloos en worden verwarmd door elektrisch gedreven warmtepompen. De warmte en elektriciteit winnen we uit duurzame energiebronnen, waarbij zonne-energie een grote rol speelt.

Mobiliteit en industrie

Naast de opwekking vanuit zon, wind, water, geothermie en andere bronnen als biomassa, zijn er nieuwe vormen nodig van energieopslag en nieuwe intelligente energiesystemen en -netten.

Om met praktijkgerichte oplossingen te komen in de energietransitie, werken we samen met studenten, (docent)onderzoekers en bedrijven in onderzoeksprojecten en ontwikkelen nieuwe lesprogramma’s.

IDEA en Terra Technica

Mede vanuit de duurzame incubator IDEA Noord-Holland Noord verbindt het lectoraat studenten, onderwijs, bedrijven en instellingen met elkaar. IDEA maakt deel uit van het brede programma Terra Technica, dat (techniek)studenten en startups begeleiding biedt om te ondernemen en hun bedrijf te ontwikkelen. Fysiek kunnen ze daarvoor op de campus van Inholland Alkmaar terecht. Meer informatie vind je hier

De lector van Innovatiemodellen Duurzame Energie:

Fred Gardner
Fred Gardner
Fred Gardner
associate lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Innovatiemodellen Duurzame Energie:

Werk samen met de onderzoekers van Innovatiemodellen Duurzame Energie

Kom in contact en stel je vragen

Managementassistent Katrin Tazelaar:
Telefoon
0621115380