Interprofessionele zorg in de GGZ

De kracht van interprofessionele
zorg in de GGZ

Aanmelden

Lectorale rede Wilma Swildens

'Gebiedsgericht werken aan herstel'

Op maandag 29 maart 2021, vanaf 15.00 uur livestream vanuit Utrecht 

Mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben naast een lange ziekteduur ook beperkingen in het dagelijks functioneren. Daarom is niet alleen hulp nodig bij klinische behoeften, zoals psychiatrische behandeling en crisisopvang, maar ook bij humanitaire behoeften (fysieke veiligheid, geschikte woning, acceptatie als persoon, gezondheid en leefstijl) en rehabilitatiebehoeften (zelfstandig wonen, sociale contacten, werk).

Om in deze behoeften te voorzien wordt de zorg steeds vaker ambulant en gebiedsgericht georganiseerd. Dit blijkt in de praktijk nog geen eenvoudige opgave. Want hoe doe je dat in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen en met inzet van verschillende professionals en naasten van de cliënt?

Dr. Wilma Swildens, lector Interprofessionele zorg in de GGZ van Hogeschool Inholland en Altrecht GGZ, gaat tijdens haar rede in op de vraag hoe interprofessioneel samenwerken kan bijdragen aan herstel op de verschillende levensgebieden van cliënten met een ernstige psychische aandoening. De rede, uitgesproken op 29 maart 2021 in Utrecht, markeert de formele start van Wilma als lector Interprofessionele zorg in de GGZ.

Voorafgaand aan de rede geven prof. dr. Berno van Meijel (lector en hoogleraar GGZ-verpleegkunde en onderzoeker bij de Parnassia Groep) en Russel Cummins (ervaringsdeskundige/beleidsmedewerker, Altrecht GGZ) een presentatie over lichamelijke gezondheid, een gezonde leefstijl en herstel in de GGZ. 

Programma  
15.00 uur Ontvangst en opening door de dagvoorzitter Marije Deutekom, directeur van het Domein Gezondheid, Sport en Welzijn en de vestiging Inholland Haarlem 
15.10 uur Presentatie Berno van Meijel en Russel Cummins over lichamelijke gezondheid, een gezonde leefstijl en herstel in de GGZ
15.40 uur Korte pauze
15.45 uur Introductie lectoraat door Marije Deutekom en Lex de Grunt, Raad van Bestuur Altrecht GGZ
16.00 uur Lectorale rede Wilma Swildens
16.45 uur Officiële inauguratie door Huug de Deugd, lid College van Bestuur van Hogeschool Inholland
17.00 uur Afsluiting door de dagvoorzitter


U bent van harte uitgenodigd om de rede via livestream te volgen. Hieronder kunt u zich aanmelden.

Aanmelden