Interprofessionele zorg in de GGZ

De kracht van interprofessionele zorg in de GGZ

Meld je aan!

Lectorale rede Wilma Swildens

'De kracht van interprofessionele zorg in de GGZ' op 27 maart bij Inholland Amsterdam

Mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben naast een psychiatrische diagnose en een langere ziekteduur ook beperkingen in het dagelijks functioneren. Daarom is niet alleen hulp nodig bij klinische behoeften, zoals psychiatrische behandeling en crisisopvang, maar ook bij humanitaire behoeften (fysieke veiligheid, geschikte woning, acceptatie als persoon, gezondheid en leefstijl) en rehabilitatiebehoeften (zelfstandig wonen, sociale contacten, werk).

Om in deze behoeften te voorzien wordt de zorg steeds vaker ambulant en gebiedsgericht georganiseerd. Dit blijkt in de praktijk nog geen eenvoudige opgave. Want hoe doe je dat in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen en met inzet van verschillende professionals en naasten van de cliënt?

Dr. Wilma Swildens, lector Interprofessionele zorg in de GGZ van Hogeschool Inholland en Altrecht GGZ, gaat tijdens haar rede in op de vraag hoe interprofessioneel samenwerken kan bijdragen aan herstel op de verschillende levensgebieden van cliënten met een ernstige psychische aandoening.

Voorafgaand aan de rede geven prof. dr. Berno van Meijel (lector en hoogleraar GGZ-verpleegkunde,) en Russel Cummins (ervaringsdeskundige/beleidsmedewerker, Altrecht GGZ) een presentatie over de bijdrage van lichamelijke gezondheid en leefstijl aan herstel en de rol die e-health kan spelen.

Programma

14.30 uur: presentatie Berno van Meijel en Russel Cummins over lichamelijke gezondheid
15.30 uur: lectorale rede Wilma Swildens (aansluitend receptie)

Meld je aan!