Interprofessionele zorg in de GGZ

De kracht van interprofessionele zorg in de GGZ

Aanmelden

Lectorale rede Wilma Swildens

'Gebiedsgericht werken aan herstel' 

In verband met de meest recente ontwikkelingen rondom de coronacrisis zien wij ons genoodzaakt om de lectorale rede van Dr. Wilma Swildens te verplaatsen van 13 november 2020 naar een nog nader te bepalen datum.  

Mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben naast een lange ziekteduur ook beperkingen in het dagelijks functioneren. Daarom is niet alleen hulp nodig bij klinische behoeften, zoals psychiatrische behandeling en crisisopvang, maar ook bij humanitaire behoeften (fysieke veiligheid, geschikte woning, acceptatie als persoon, gezondheid en leefstijl) en rehabilitatiebehoeften (zelfstandig wonen, sociale contacten, werk).

Om in deze behoeften te voorzien wordt de zorg steeds vaker ambulant en gebiedsgericht georganiseerd. Dit blijkt in de praktijk nog geen eenvoudige opgave. Want hoe doe je dat in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen en met inzet van verschillende professionals en naasten van de cliënt?

Dr. Wilma Swildens, lector Interprofessionele zorg in de GGZ van Hogeschool Inholland en Altrecht GGZ, gaat tijdens haar rede in op de vraag hoe interprofessioneel samenwerken kan bijdragen aan herstel op de verschillende levensgebieden van cliënten met een ernstige psychische aandoening. De rede, uitgesproken op 27 maart 2020 in Utrecht, markeert de formele start van Wilma als lector Interprofessionele zorg in de GGZ.

Voorafgaand aan de rede geven prof. dr. Berno van Meijel (lector en hoogleraar GGZ-verpleegkunde en onderzoeker bij de Parnassia Groep) en Russel Cummins (ervaringsdeskundige/beleidsmedewerker, Altrecht GGZ) een presentatie over lichamelijke gezondheid, een gezonde leefstijl en herstel in de GGZ. 

Programma

14.30 uur: ontvangst
14.45 uur: opening door Marije Deutekom, hogeschooldirecteur domein Gezondheid, Sport en Welzijn
14.50 uur: presentatie Berno van Meijel en Russel Cummins over lichamelijke gezondheid, een gezonde leefstijl en herstel in de GGZ. 
15.35 uur: pauze
15.50 uur: introductie door Marije Deutekom en Lex de Grunt, raad van bestuur Altrecht GGZ
16.00 uur: lectorale rede Wilma Swildens: 'Gebiedsgericht werken aan herstel'
16:45
 uur: officiële inauguratie door Bart Combee, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Inholland
17.00
 uur: receptie

U bent van harte uitgenodigd om de rede online live te volgen of hierbij aanwezig te zijn. U ontvangt uiterlijk 12 november een bevestiging van aanmelding met de link naar de livestream.Voor fysieke aanwezigheid geldt dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. De personen die fysiek aanwezig kunnen zijn ontvangen hierover persoonlijk bericht. 

Aanmelden