Interprofessionele zorg in de GGZ

De kracht van interprofessionele zorg in de GGZ

Aanmelden

Lectorale rede Wilma Swildens

'Gebiedsgericht werken aan herstel' op 27 maart bij Inholland Amsterdam

In verband met het corona-virus volgt Hogeschool Inholland de adviezen van het RIVM op. De maatregel om bijeenkomsten met meer dan 100 bezoekers te annuleren, heeft ons doen besluiten de lectorale rede van Wilma Swildens te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum.

Mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben naast een lange ziekteduur ook beperkingen in het dagelijks functioneren. Daarom is niet alleen hulp nodig bij klinische behoeften, zoals psychiatrische behandeling en crisisopvang, maar ook bij humanitaire behoeften (fysieke veiligheid, geschikte woning, acceptatie als persoon, gezondheid en leefstijl) en rehabilitatiebehoeften (zelfstandig wonen, sociale contacten, werk).

Om in deze behoeften te voorzien wordt de zorg steeds vaker ambulant en gebiedsgericht georganiseerd. Dit blijkt in de praktijk nog geen eenvoudige opgave. Want hoe doe je dat in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen en met inzet van verschillende professionals en naasten van de cliënt?

Dr. Wilma Swildens, lector Interprofessionele zorg in de GGZ van Hogeschool Inholland en Altrecht GGZ, gaat tijdens haar rede in op de vraag hoe interprofessioneel samenwerken kan bijdragen aan herstel op de verschillende levensgebieden van cliënten met een ernstige psychische aandoening. De rede, uitgesproken op 27 maart 2020 in Amsterdam, markeert de formele start van Wilma als lector Interprofessionele zorg in de GGZ.

Voorafgaand aan de rede geven prof. dr. Berno van Meijel (lector en hoogleraar GGZ-verpleegkunde en onderzoeker bij de Parnassia Groep) en Russel Cummins (ervaringsdeskundige/beleidsmedewerker, Altrecht GGZ) een presentatie over de bijdrage van lichamelijke gezondheid en leefstijl aan herstel en de rol die e-health kan spelen.

Programma

14.30 uur: ontvangst
14.45 uur: opening Marije Deutekom, hogeschooldirecteur domein Gezondheid, Sport en Welzijn 
14.50 uur: presentatie Berno van Meijel en Russel Cummins: lichamelijke gezondheid, leefstijl en herstel
15.35 uur: pauze
15.50 uur: introductie door Marije Deutekom
16.00 uur: lectorale rede Wilma Swildens: 'Gebiedsgericht werken aan herstel'
16:45
 uur: officiële inauguratie door Jet de Ranitz, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Inholland
17.00
 uur: receptie

Aanmelden