Jeugd en Samenleving

Verhalen over opgroeien in een meerstemmige gemeenschap

Aanmelden voor de lectorale rede en de workshops kan helaas niet meer. Stel je het op prijs om op de wachtlijst te staan? Stuur dan een mail naar Michelle Bax.

Lectorale rede Femke Kaulingfreks

Hoe groeien jongeren in Nederland op tot wie ze zijn, en tot wie ze willen zijn? Hoe geven ze vorm aan hun eigen identiteit en hoe wordt hun identiteit gevormd door de buitenwereld? In welke gemeenschappen voelen ze zich thuis en wanneer voelen ze zich beoordeeld, veroordeeld, of buitengesloten? De persoonlijke verhalen die jongeren te vertellen hebben over het vinden van hun eigen weg naar volwassenheid passen vaak niet in de standaard opvoedboekjes. Het is voor (toekomstige) jeugdprofessionals belangrijk om aan te kunnen sluiten bij hun unieke verhalen.

Op dinsdag 21 mei 2019 spreekt Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving, haar lectorale rede uit bij de Melkweg in Amsterdam. Zij gaat in op de kracht van tegendraadse verhalen die een kritisch perspectief kunnen bieden op bestaande machtsverhoudingen en alternatieve routes kunnen openen buiten de gebaande paden. 

Het programma rondom de lectorale rede van Femke Kaulingfreks staat in het teken van het claimen van je eigen verhaal én het luisteren naar de ander, in de context van een meerstemmige gemeenschap. Femke deelt het podium met studenten van Inholland die in hun eigen woorden vertellen wat empowerment voor hen betekent.

Word in Progress

Word in Progress is een leergemeenschap van de lector Jeugd en Samenleving met studenten en docenten Social Work en Pedagogiek en werkt vanuit de gedachte dat een gezonde samenleving ook een inclusieve samenleving zou moeten zijn. De leergemeenschap is erop gericht om de skills van toekomstige professionals te versterken die ze nodig hebben om de empowerment van jongeren in een kwetsbare of gemarginaliseerde positie te ondersteunen. Daarnaast werken de studenten aan eigen, persoonlijke en professionele, empowerment in een interprofessioneel leer- en werkverband vanuit twee opleidingen en verschillende steden. De studenten zijn voorafgaand aan de rede getraind in storytelling door Femke en Concrete Blossom

Workshops creatieve werkvormen

Jeugdprofessionals en hbo-docenten kunnen voorafgaand aan de lectorale rede deelnemen aan workshops die in het teken staan van storytelling en creatieve werkvormen. We bespreken hoe je als professional gebruik kunt maken van spoken word, theatertechnieken of digital storytelling om aan te sluiten bij de eigen belevingswereld van jongeren, om met jongeren complexe sociale problemen te bespreken, en om jongeren te helpen bij het ontwikkelen van hun eigen stem en het vinden van hun eigen ruimte.

Programma

datum: dinsdag 21 mei 2019
Tijd: van 13.30 uur tot circa 18.00 uur
Locatie: de Melkweg, Amsterdam

13.30 uur - 15.00 uur: workshops
15.00 uur - 15.30 uur: pauze
15.30 uur - 17.00 uur: lectorale rede
17.00 uur - 18.00 uur: borrel

Aanmelden voor de lectorale rede en de workshops kan helaas niet meer. Stel je het op prijs om op de wachtlijst te staan? Stuur dan een mail naar Michelle Bax.

Meld je aan voor een van de volgende drie workshops:

Spoken word

Spoken word is woordkunst: het voordragen van een zelfgemaakte tekst voor een publiek, met gevoel voor flow en ritme. Deze combinatie van poëzie, rap en verhalen spreekt veel jongeren aan. Het is voor hen een lekker directe, pakkende manier om hun persoonlijke gevoelens te uiten en hun gedachten over maatschappelijke thema’s te delen. In deze workshop leer je de achtergrond kennen van spoken word en onderzoek je hoe je in je eigen werkpraktijk met spoken word aan de slag kunt gaan.

Participatief theater

Door gebruik te maken van participatief theater in de traditie van 'het Theater van de Onderdrukten' kunnen morele dilemma’s en controversiële maatschappelijke thema’s niet alleen op een talige, maar ook op een visuele, fysieke en emotionele manier inzichtelijk gemaakt worden. Het maken van theater kan jongeren helpen om persoonlijke en maatschappelijke barrières te overwinnen die hen verhinderen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. In deze workshop maak je kennis met verschillende theatertechnieken die je kunt gebruiken om de bewustwording van, en de dialoog tussen, jongeren en professionals te versterken. 

Digital Storytelling

Voor jongeren is het online delen van verhalen een onmisbaar onderdeel van hun leven geworden. De populariteit van Instagram laat dat onder andere zien. In deze workshop bespreken we verschillende voorbeelden van digital storytelling die je in je werkpraktijk kunt gebruiken om jongeren te informeren over voor hen belangrijke thema’s, of om jongeren aan te moedigen hun eigen verhaal te vertellen. We gaan vooral in op de manieren waarop je een verhaal door middel van beelden kunt vertellen. Wat is een pakkend beeld en hoe kun je door middel van beeld maatschappelijke onderwerpen of persoonlijke gebeurtenissen inzichtelijk maken?