Jeugd en Samenleving

Met de pensionering van Pauline Naber (lector Leefwerelden van Jeugd) in november 2017, zijn de afgeronde en nog lopende projecten - waaronder onderzoek naar Triple P Tieners en de KeTJA (Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd in Amsterdam) overgegaan in Jeugd en Samenleving. Informatie en publicaties zijn op deze site te vinden.