Kracht van Sport

"Hoe kunnen we groepen die achterblijven in hun sport- en beweegdeelname ondersteunen om de kracht van sport en bewegen te benutten?"

Lectorale rede Jasmijn Holla 

Iedereen kan meedoen

De kracht van sport en bewegen
Sport en bewegen: vrijwel iedereen komt er mee in aanraking. Bewegen kan een doel op zich zijn, maar het kan ook een middel zijn om gezond te blijven en de sociale cohesie in de samenleving te bevorderen. Deze gezondheidswaarde en maatschappelijke waarde van sport en bewegen worden nog niet ten volste benut. Voor mensen met een beperking of lage sociaaleconomische status sluit het lokale sport- en beweegaanbod vaak onvoldoende aan bij hun wensen en behoeften. Om dit te verbeteren willen we in Nederland en vele andere landen naar een inclusief sport- en beweegaanbod, maar wat betekent dat en hoe realiseer je dat in de praktijk?

Lectorale rede ‘Iedereen kan meedoen
Op donderdag 23 juni spreekt Jasmijn Holla, lector Kracht van Sport, haar lectorale rede uit in Haarlem. We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Jasmijn Holla gaat tijdens haar rede in op de vraag hoe we groepen die achterblijven in hun sport- en beweegdeelname kunnen ondersteunen bij het duurzaam in beweging blijven. Hierbij rekening houdend met ieders unieke behoeften, mogelijkheden en leefcontext. In aansluiting op de uitstroomprofielen van de bacheloropleiding Sportkunde, waaraan het lectoraat nauw verbonden is, heeft zij speciale aandacht voor beweegstimulering in de zorg, de wijk en op het werk. Ook de samenwerking hierbij tussen sport-, zorg-, gemeente- en sociaal professionals heeft haar focus.

Voorafgaand aan de lectorale rede organiseert de kenniskring van het lectoraat Kracht van Sport een aantal (inter)actieve workshops gerelateerd aan de onderzoeksthema’s.

Je bent van harte welkom op donderdag 23 juni 2022 van 14.00 uur tot 18.00 uur bij Inholland Haarlem. 

Meld je aan!

  Programma donderdag 23 juni 2022
14.00 uur Inloop en ontvangst op het Centre Court
14.30 uur

Workshopprogramma (scroll naar beneden voor meer informatie per workshop):

  • Workshop 1. E-coaching: een hype of van toegevoegde waarde bij leefstijlbegeleiding? 
  • Workshop 2. Inclusie in sport voor kinderen en jongeren met een beperking
  • Workshop 3. Ren door de positieve spiraal van meedoen!
  • Workshop 4. Mindful wandelen
15.30 uur Pauze op het Centre Court
15.50 uur Een introductie vanuit de praktijk door Katja Hoorn, voorzitter Raad van Bestuur Reade (Centrum voor revalidatie en reumatologie)
16.00 uur Een introductie van het lectoraat door Tom de Witt Hamer, domeindirecteur GSW ad interim
16.10 uur Lectorale rede van Jasmijn Holla in het auditorium met livestream
16.50 uur Officiële inauguratie door Marije Deutekom, lid College van Bestuur van Hogeschool Inholland
17.00 uur Borrel

 

Meld je aan!

Uit deze workshops kun je kiezen

Voordat Jasmijn Holla haar lectorale rede uitspreekt, ben je van harte uitgenodigd om een van de vier parallelle workshops bij te wonen.

Workshop 1. E-coaching: een hype of van toegevoegde waarde bij leefstijlbegeleiding?

Katja Braam, Joan Dallinga, Leonie te Loo & Guus Rougoor

In deze workshop gaan we actief in gesprek over hoe eHealth ingezet kan worden bij leefstijlbegeleiding. Wat verstaan we onder e-coaching en welke digitale tools kun je hierbij inzetten? Welke tool past bij welke fase van gedragsverandering? Wat zijn de ervaringen met de inzet van technologie in de leefstijlpraktijk? Met deze vragen gaan we aan de slag.

 

Workshop 2. Inclusie in sport voor kinderen en jongeren met een beperking

Vera Dekkers en Afke Kerkstra

In deze interactieve workshop gaan we in gesprek over wat inclusie in sport voor kinderen met een beperking betekent. We bespreken hoe je de kinderen/doelgroep zelf kunt betrekken en over hoe je dit praktisch aan kunt pakken. De resultaten en praktische materialen (o.a. inclusie handboek voor sportclubs) van het SEDY2 project worden gedeeld.

Workshop 3. Ren door de positieve spiraal van meedoen! 

Sheila Gopie, Willemijn Langkamp, Evert van Rest & Tim Vreeburg

 In deze interactieve sessie beweeg je je met je groep door het gebouw van Inholland. Onderweg verzamel je bij 3 checkpoints informatie over community ontwikkeling, veelzijdig bewegen en rolmodellen. Samen met je groep creëer je hiermee een activatieprogramma voor een specifieke doelgroep.

Workshop 4. Mindful wandelen

Anass Arrogi, Koen Baars & Liesbeth Groenesteijn

Toe aan beweging én ontspanning? Binnen de onderzoekslijn Gezondheidsmanagement doen we onderzoek naar vitaliteitsbevordering ten behoeve van de gezondheid en welzijn van werknemers. Onderdeel hiervan is het stimuleren van meer beweging en ontspanning gedurende de werkdag. In deze ‘walkshop’ combineren we beweging en ontspanning en gaan we met de groep mindful wandelen in de groene omgeving van Inholland Haarlem. Onder begeleiding zoeken we in kleine groepjes de ontspanning op. Het resultaat? Rust in je hoofd en bruisende energie voor de rest van de dag.