Medische Technologie

De onderzoekslijn onderhoudt relaties met een groot aantal universiteiten en andere onderzoeks- en kennisinstellingen. Enkele partners zijn de Vrije Universiteit en het VU-medisch centrum en het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek. Daarnaast is er een samenwerkingsverband met de Sector Health van Siemens Nederland. Op internationaal vlak wordt samengewerkt binnen het 'European Centre for Applied Radiography Reseach and Scholarly Activities' (ECARRSA) met London South Bank University en University of Ulster en Inholland.