Pedagogische Opdracht

Bedachtzaamheid
na Actie

Meld je aan!

Lectorale rede Mascha Enthoven

Leraar willen zijn, vanuit een krachtig collectief

Lukt het om de schoonheid van het beroep van leraar weer zichtbaar te maken? Lukt het om vanuit het beroep een professioneel tegenwicht te bieden aan de eisen die de maatschappij stelt? En lukt het om leraren meer mogelijkheden te bieden om professioneel te groeien en hun rol te ontwikkelen?

Mascha Enthoven, lector De Pedagogische Opdracht, benadert deze vragen door de (pedagogische) opdracht van het onderwijs te formuleren binnen de invloed van het betrokken handelen van de leraar. Binnen dat wat de professionaliteit van de leraar kenmerkt: het continu - op basis van je ervaringen, kennis en intuïtie - inschatten wat het juiste is om te doen. Zij pleit daarom voor vertrouwen en ruimte voor leraren en schoolteams: vertrouwen en ruimte om gezamenlijk het individuele handelen van de leraar te ondersteunen, te verantwoorden en te ontwikkelen.

Onderzoekende scholen en lerende netwerken

In de wens voor meer onderzoekende scholen en lerende netwerken ziet Enthoven kansen. Mits we bij de ontwikkeling van deze scholen en netwerken sterker het primaire onderwijsproces als bron benutten. En op voorwaarde dat we het ondersteunen van het betrokken handelen van de leraar als doel hebben.

Betrokken handelen

Door de focus op het betrokken handelen van de leraar in onderzoek als bron, maar ook als doel te nemen, geven we een scherpere richting aan het onderzoekend vermogen in lerarenopleidingen. Het onderzoekend vermogen staat dan in het teken van de ontwikkeling van betrokken handelen. We kunnen bedachtzaamheid over dit handelen organiseren. En we kunnen deze collectieve bedachtzaamheid ondersteunen met behulp van kennis- en vaardigheden op het gebied van onderzoek. Het werkveld en de lerarenopleidingen vormen in deze ontwikkeling een krachtig collectief. Enthoven presenteert in haar model voor ‘de Pedagogiek als Betrokken handelingswetenschap’ een uitwerking van dit krachtig collectief. Ook presenteert zij haar onderzoeksagenda die in het teken staat van het ontwerpen en onderzoeken van dit model in de praktijk.

Je bent van harte welkom op 30 januari van 14.00 uur tot 17.00 uur bij Inholland Haarlem. 

Meld je aan!

  Programma 30 januari
14.00 uur Ontvangst in de Lounge
14.30 uur Opening door Lucas Rurup, directeur Onderwijs & Innovatie Hogeschool Inholland
14.45 uur Lectorale rede Mascha Enthoven
15.30 uur Officiële inauguratie door Huug de Deugd, lid College van Bestuur Hogeschool Inholland
15.45 uur

Workshopprogramma, keuze uit:

  • Workshop ‘Wat is vrije tijd voor een kind?’ door Kim de Goffau
  • Workshop ‘Vorming zichtbaar maken’ door Peter Elshout
  • Workshop ‘Interpreteren van geografische kaarten door kinderen’ door Marian Blankman
  • Ervaringsreconstructie ‘Kansengelijkheid van kinderen’ door Colleen Clinton (let op: maximaal 12 deelnemers)
  • Ervaringsreconstructie ‘Onderzoekende houding’ door Debbie Buchner (let op: maximaal 12 deelnemers)
  • Workshop ‘De waarde van een professionele dialoog binnen je team’ door Gerjon Elings
16.45 uur Receptie

 

Meld je aan!