Robotica

Hoe verbeteren we gewasopbrengst in sierteelt met drones?

Meld je aan

Slotsymposium HiPerGreen

Het onderzoeksteam Robotica van Hogeschool Inholland organiseert op vrijdag 27 september 2019 het afsluitende symposium van het HiPerGreen project in het World Horti Center in Naaldwijk. Hier wordt antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag: hoe kunnen we met autonoom vliegende drones de gewasopbrengst in de sierteelt verbeteren? 

“Stel je voor dat je in het AFAS-stadion elk grassprietje moet bekijken, elke dag opnieuw!” 

De Nederlandse bloementeelt is wereldwijd toonaangevend en haar producten, kennis en vaardigheden zijn belangrijke exportproducten. Broeikaskwekers hebben echter weinig controle over de groeiomstandigheden van hun gewassen in de kas op individueel plantniveau. Het HiPerGreen project is gericht op de ontwikkeling van nieuwe high-tech toepassingen voor siertelers om de gewas-groeiomstandigheden in hun kassen op individueel plantniveau te kunnen monitoren. Ziektes kunnen hierdoor in een vroegtijdig stadium worden herkend en de toepassing van grondstoffen, bestrijdingsmiddelen en reguleerbare omgevingsfactoren kan worden afgestemd op de ideale groeiomstandigheden. De inzet van autonoom vliegende drones voorzien van hoog sensitieve camera’s vormt hierbij het sleutelaspect.

Datum: vrijdag 27 september 2019
Locatie: World Horti Center,  Naaldwijk

 Programma  
13.30 uur Ontvangst
14.00 uur Opening, presentatie technische en economische resultaten en belang van de uitkomsten voor telers en milieu.
15.10 uur Gebruikers aan het woord: wat zijn hun ervaringen met de drone?
15.20 uur Demonstratie in de kas
15.30 uur Pauze
16.00 uur Applied Drone Innovations (ADI) en de toekomst in de tuinbouw
16.30 uur Borrel

 

Interesse?

Ben je benieuwd naar de uitkomst van dit innovatieve project en wat dit mogelijk in de toekomst voor je bedrijf en de tuinbouw kan betekenen? 

Meld je aan

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Neem contact op

met Petra Arntzen, ondersteuner Robotica
Telefoon
0615279989