Stimulering Gezonde Samenleving

Over Stimulering Gezonde Samenleving

De onderzoekslijn Stimulering Gezonde Samenleving onderzoekt de paradoxale praktijken van professionals in zorg en welzijn en de dilemma’s waar zij tegenaan lopen, met als doel verder te professionaliseren. Stimulering Gezonde Samenleving is onderdeel van het Kenniscentrum De Gezonde Samenleving en nauw verbonden aan het Haarlemse werkveld. 

Voor onderwijs én werkveld

Centraal staat het vormgeven van de verbinding tussen de sociale en gezondheidsprofessies: een meer integrale benadering waarin de mens zelf het uitgangspunt is en niet de afzonderlijke problemen waar hij of zij tegenaan loopt. Het onderzoeksprogramma geeft via kennisontwikkeling en -circulatie een impuls aan onderwijs en werkveld om in te spelen op de maatschappelijke transities.

Onderzoeksthema's

Professionals opleiden die bijdragen aan empowerment en zelfmanagent

De onderzoekslijn Stimulering Gezonde Samenleving onderzoekt waar professionals op moeten letten en waar zij tegenaan lopen. Daarnaast onderzoekt de onderzoekslijn hoe professionals en zorgbehoevenden hun netwerk zo in kunnen richten dat zij meer controle hebben over de zorg die zij geven en ontvangen.

Studenten leren om interprofessioneel samen te werken

Interprofessioneel werken houdt een manier van kijken, denken en leren in, waarbij grenzen tussen vakgebieden worden overbrugd. De ambitie is om op die manier de gezondheids- en welzijnsprofessional te verbinden. Voor studenten betekent interprofessioneel leren dat zij breder kennismaken met verschillende werkvelden door samenwerking met studenten en professionals uit andere disciplines. Dit alles moet vooral bijdragen aan een integrale benadering van burgers in hun omgeving.

Optimaal gebruikmaken van technologische ontwikkelingen

De onderzoekslijn Stimulering Gezonde Samenleving bekijkt mogelijke technologische ontwikkelingen die een oplossing bieden voor de professionele dilemma’s die de basis vormen voor de onderzoeksagenda.

Thomas Kampen
Thomas Kampen
Thomas Kampen
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Wil je samenwerken of heb je vragen?

Je kunt contact opnemen met Floor Aarts.
Telefoon
06 50277856