Toegankelijkheid van het Recht

OR&V werkt nauw samen met overheid, bedrijven en kennisinstellingen (triple helix) en ondersteunt organisaties die zich met vraagstukken op het vlak van recht en veiligheid geconfronteerd zien, zoals gemeenten, departementen, politie, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven of bijvoorbeeld bewonersorganisaties.