Voedsel voor de Metropool

De kracht van sociale innovatie inzetten voor een gezonde, creatieve en duurzame samenleving.

Ambitiedag en lectorale rede Patrick Huntjens