Voedsel voor de Metropool

Duurzaam, gezond en creatief voor mens, dier en planeet

Meld je aan

Afscheidsrede:
Tuinbouw van de toekomst

Olaf van Kooten, lector Duurzame verbindingen in de Greenport

Donderdag 26 november, online ontbijtbijeenkomst

De Nederlandse tuinbouw heeft een voorbeeldfunctie in de wereldwijde voedselproductie. Deze rol moet de tuinbouwsector oppakken, omdat we mondiaal bezig zijn om crisis op crisis te stapelen. Wil de mens overleven, dan zullen we meer ruimte moeten scheppen voor grote bossen, die ons overtollige CO2 weer op zullen nemen.

Maar voor deze bossen hebben we ruimte nodig. Ruimte, die nu wordt ingenomen door enorme oppervlaktes aarde voor de productie van veevoer. De Nederlandse teelt in kassen biedt mogelijkheid voor intensieve groenten- en bloemen productie op een zeer beperkt oppervlak en zonder schade voor ons milieu. Bovendien produceren zij daarmee nutriëntenrijk voedsel waarmee veel niet-overdraagbare ziektes voorkomen kunnen worden.

Om dit te realiseren moet er nog intensief geëxperimenteerd worden met fossiel vrije energie, biologische bestrijding en vierkantsverwaarding van alles wat er in de kas groeit. Een voorwaarde voor succes is de kas-teelt te integreren in een circulaire economie, die door de burgers gewild en gedragen wordt. Zolang de gemiddelde burger blijft denken dat groenten alleen uit de supermarkt komen, zal de maatschappelijke draagkracht onvoldoende blijken om deze ontwikkeling waar te maken.

Een nieuw samen-leven
Prof. Dr. Olaf van Kooten, lector Duurzame verbindingen in de Greenport, gaat tijdens zijn afscheidsrede in op de ontwikkelingen die komende decennia nodig zijn in de tuinbouw. Zoals de invoeging van de tuinbouwontwikkeling in de totale economische omwenteling van onze samenleving naar een duurzame en circulaire economie. Daarvoor zal de techniek niet de belemmerende factor zijn, maar dat vereist een systeemvisie van ons samen-leven (samenleven en samen leven).

Programma ontbijtbijeenkomst

De online ontbijtbijeenkomst vindt plaats op donderdag 26 november 2020 van 8.00 tot 9.00 uur. Na aanmelding en voorafgaand aan de bijeenkomst, ontvang je een link om online deel te nemen. Het programma ziet er als volgt uit:

  • Welkom
  • Afscheidsrede door Olaf van Kooten
  • Reflectie door een expert uit de tuinbouwsector
  • Gelegenheid om vragen te stellen
  • Dankwoord Hogeschool Inholland

 

Meld je aan