Voedsel voor de Metropool

Naar een 'natuurlijk' sociaal contract.

 Meld je aan

Lectorale rede Patrick Huntjens

Op donderdag 20 juni 2019 spreekt Patrock Huntjens, lector Sociale innovaties in het groene domein, zijn lectorale rede uit bij Inholland Rotterdam. Hij gaat in op de vraag hoe wij de kracht van sociale innovatie kunnen inzetten ten behoeve van een gezonde, creatieve en duurzame samenleving; de profilerende thema’s van Hogeschool Inholland. De rede zal plaatsvinden in aansluiting op de Ambitiedag Zuid-Hollandse Voedselfamilies.

De duurzaamheidstransitie

De periode van 2000 tot 2050 gaat de geschiedenis in als de duurzaamheidstransitie. Een periode waarin mensen op een andere manier leren kijken naar hun eigen leven, hun leefstijl en de gevolgen daarvan. Het is een existentiële omslag in de handel en wandel van de mensheid in relatie tot zijn omgeving. Sociale innovatie speelt een belangrijke rol binnen de duurzaamheidstransitie.

De duurzaamheidstransitie is in feite onze zoektocht naar een nieuw sociaal contract: een ‘natuurlijk’ sociaal contract. Met een radicaal andere kijk op de relatie tussen de mens en zijn omgeving. Hierbij staat niet langer het individualisme centraal, maar de mens in relatie tot zijn omgeving en de wijze waarop wij de aarde kunnen bewonen, bewerken en gezond houden voor toekomstige generaties. In plaats van te streven naar individualisme, vrije markt en economische groei wordt gezocht naar een balans tussen betaalbaar, ecologisch verantwoord en leefbaar.

Sociale innovatie als oplossing

In een ‘natuurlijk’ sociaal contract worden collectieve problemen niet overgelaten aan de markt en afgeschoven op individuele verantwoordelijkheid, maar worden collectief, structureel en duurzaam opgelost door middel van sociale innovatie; een proces van effectieve samenwerking tussen overheden, bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties en onderzoek- en onderwijsinstellingen.

Aansluitend vindt een debat plaats tussen onderwijs, politiek, wetenschap en het werkveld aan de hand van actuele praktijkvraagstukken.

Meer informatie over het programma volgt.

Maak je sterk voor gezond, duurzaam en betaalbaar eten.

Meld je aan!

Ambitiedag Zuid-Hollandse Voedselfamilies

Maakt u zich ook sterk voor gezond, duurzaam en betaalbaar eten? Kom dan 20 juni naar de Ambitiedag van de Zuid-Hollandse Voedselfamilies, het open netwerk van voedselpioniers. De Ambitiedag is een ontmoeting van ondernemers, initiatiefnemers, onderzoekers en studenten. Op 20 juni bieden wij het podium aan de Voedselfamilies en kunt u kennis maken de proeftuinen. Iedereen die wil meedenken over de toekomst van ons voedsel, is welkom!

Ontdek en doe mee

Kennisontwikkeling en kennisdeling zijn onmisbaar bij de uitvoering van innovatie-experimenten zoals die in de proeftuinen van de Voedselfamilies plaatsvinden. Laat u tijdens de Ambitiedag inspireren door de proeftuinen en doe en denk mee in verschillende workshops.