Chromebooks effectief inzetten in het basisonderwijs

Onderzoekslijn
Teaching, Learning & Technology
Duur
september 2017 t/m heden
Locatie
Dordrecht
Contact
Marjan Faber

Het doel van 'Chromebooks effectief inzetten in het basisonderwijs'

Het basisonderwijs zet in toenemende mate technologie in en schaft hardware aan zoals Chromebooks. Dit doen scholen vooral om beter vorm te geven aan differentiatie en tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van leerlingen. Het Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) volgt die ontwikkeling en heeft Chromebooks aangeschaft voor leerlingen in de bovenbouw. Om deze zo effectief mogelijk te benutten, voeren we ontwerpgericht onderzoek uit om effectieve toepassingen van Chromebooks te ontwikkelen en te testen in de praktijk.

Hoe pakt Hogeschool Inholland dit onderzoek aan?

In 2017 voerden we een verkennend onderzoek uit waarin we keken hoe schoolleiders en leerkrachten Chromebooks integreerden in het onderwijs, hoe deze didactisch ingezet werden en welke vaardigheden leerkrachten daarbij nodig hadden.

In het vervolgonderzoek richten we ons op de vraag hoe een digitaal leerlingportfolio op de Chromebooks de leerlingen kan stimuleren om hun leerproces zelf te regelen.

Hoe wordt de lerarenopleiding betrokken?

Het project draagt bij aan de samenwerking tussen de lerarenopleiding in Dordrecht en OPOD waar studenten bij OPOD kunnen stagelopen en afstuderen. Daarnaast zorgen we dat de kennis die we opdoen via docenten direct overgebracht wordt naar studenten van onze pabo-opleidingen.

"De leerkracht van groep 8 durft het aan en ziet kansen om veel bij leerlingen neer te leggen, ik zie dit terug in het (positieve) gedrag van leerlingen wat volgens mij te maken heeft met het aanbod en het geven van meer eigen verantwoordelijkheid aan leerlingen."

Geïnterviewde schoolleider uit het verkennend onderzoek

De onderzoekers van Chromebooks effectief inzetten in het basisonderwijs:

Hogeschool Inholland werkt samen met: