D-ACT-Wheel

Lector
Marije Deutekom
Onderzoekslijn
Kracht van Sport
Duur
1-1-2018 t/m 1-1-2022

D-ACT-Wheel: from Data to ACTive lifestyle in Wheelchair users

Geschikt maken van het e-platform Virtuagym voor rolstoelgebruikers met een dwarslaesie of beenamputatie

Project

Fysieke inactiviteit, overgewicht en lage vitaliteit komen veel voor bij mensen met een dwarslaesie of beenamputatie. Digitale interventies en leefstijlapplicaties bieden ondersteuning bij het ontwikkelen en behouden van een gezonde leefstijl. Voor rolstoelgebruikers zijn deze interventies en applicaties veelal ongeschikt. De leefstijlapplicaties houden geen rekening met de beweegmogelijkheden, lichaamssamenstelling en de grotere kans op blessures bij rolstoelgebruikers. Het project D-ACT-Wheel levert input om het e-platform Virtuagym geschikt te maken voor mensen in een rolstoel.

Big data analyse

Binnen het D-ACT-Wheel-project voegen onderzoekers verschillende datasets uit afgeronde studies en diverse leefstijlapps samen. Door het analyseren van alle data vergaren zij nieuwe kennis over factoren die invloed hebben op de leefstijl, lichaamssamenstelling en gezondheid van mensen met een dwarslaesie of beenamputatie. Aan de hand van big data technologieën analyseert het onderzoeksteam leefstijl- en fitnessdata van mensen met en zonder fysieke beperking. Het gebruik van big data analyse in Nederland en Brazilië is zeer vernieuwend.

Doelstelling

Het e-platform Virtuagym geschikt maken voor rolstoelgebruikers met een dwarslaesie of beenamputatie.

Waar kijken de onderzoekers in de evaluatie naar?

  • Veranderingen in leefstijl en gezondheid (zowel bij rolstoelgebruikers als bij niet-rolstoelgebruikers)
  • Factoren die individuele verschillen in leefstijl- of gezondheidsverandering verklaren.
  • Factoren die een rol spelen in de transitie tussen een inactieve leefstijl, een actieve leefstijl en prestatiesport.
  • Verschillen tussen rolstoelgebruikers en algemene gebruikers.
  • Verschillen tussen Nederlandse en Braziliaanse gebruikers van het e-platform.

'Een vernieuwende en mooie manier om een leefstijlapplicatie beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van mensen in een rolstoel.'

Jasmijn Holla, onderzoeker Kracht van Sport

Wil je samenwerken of heb je een (onderzoeks)vraag?

 
Je kunt contact opnemen met Jasmijn Holla.
Telefoon
0621115546