De pionier in onderwijsinnovatie

Lector
Jos Fransen
Onderzoekslijn
Teaching, Learning & Technology
Duur
1-1-2018 t/m 1-1-2022
Locatie
Den Haag
Publicatie
Aantal publicaties

Didactische inzet van technologie met pioniers

Duurzame onderwijsvernieuwing waarin technologie een rol speelt, is een complex en langdurig proces, dat veelal eenzelfde verloop kent. Een pionier experimenteert en creëert een ‘emergent practice’, die deze vervolgens met enkele collega’s doorontwikkelt tot een ‘good practice’. Als andere teamleden de toepassing overnemen, ontstaat een ’shared practice’. Naast de rol die de pionier daarin vervult, zijn ook andere factoren in de context van invloed op dat proces. 

'Pioniers zijn succesvoller als zij de meerwaarde van de ict-toepassingen voor de reguliere praktijk van hun collega's zichtbaar kunnen maken.’

Jos Fransen, lector Teaching, Learning & Technology

Vijf belangrijke voorwaarden voor succes 

In processen van onderwijsvernieuwing met ict lopen de pioniers vaak zo ver voor de troepen uit dat collega’s afhaken. Nieuwe toepassingen sneuvelen dan al op de tekentafel. Het is deze klassieke ict-kloof die schoolbrede vernieuwing in de weg staat.

Het team van Teaching, Learning & Technology onderzoekt de didactische inzet van technologie met pioniers en doet ook onderzoek naar condities die van invloed zijn op de effectiviteit de pionier in context. Bekijk de vijf belangrijke voorwaarden voor succes in het artikel 'De Pionier als bruggenbouwer' (Fransen).

Nieuws vanuit De pionier in onderwijsinnovatie:

Heb je vragen?

We staan je graag te woord!

Je kunt contact opnemen met Jos Fransen.
Telefoon
0615279091