Digitale buurtpreventie

Onderzoekslijn
Publiek Vertrouwen in Veiligheid
Duur
september 2018 t/m september 2021
Locatie
Rotterdam
Contactpersoon
Jossian Zoutendijk

Het doel van Digitale buurtpreventie

Met onderzoek naar digitale buurtpreventie helpen wij om beter inzicht te krijgen in de werking van appgroepen. Digitale buurtpreventie beoogt bij te dragen aan de veiligheid en de veiligheidsbeleving, maar hoe werkt dat precies en hoe stimuleer je dat? Met ons werk helpen wij beheerders van appgroepen en gemeenten om die doelen te realiseren.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In 2019 publiceerden wij het rapport ‘Alerte burgers, meer veiligheid?’. Als vervolg daarop doen we samen met de gemeente Rotterdam een experiment. Belangrijke aanleiding daarvoor zijn de uitkomsten van het wijkprofiel in 2020 (tweejaarlijks onderzoek in alle wijken van Rotterdam dat laat zien hoe ze ervoor staan op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid, waaruit blijkt dat de subjectieve veiligheid in een aantal wijken flink daalde. Als reactie daarop gaf de burgemeester aan dat de overheid minder op afstand en meer in de wijken moet zijn. Wij onderzoeken hoe de gemeente buurtapps kan ondersteunen, aanmoedigen of zelf kan inzetten contact tussen overheid en burgers te faciliteren.

Daarvoor hebben we op basis van eigen en ander wetenschappelijk onderzoek interventies ontworpen die de werking van digitale buurtpreventie kunnen verbeteren. Deze interventies worden nu in 4 appgroepen in Rotterdam getest. We bestuderen de chatgeschiedenissen en doen metingen in de buurten om te zien wat de effecten zijn.

'Het is belangrijk dat gewerkt wordt aan korte lijnen tussen bewoners en overheid en dat bewoners merken dat de overheid (veiligheids-)problemen aanpakt.'

 

Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam

Wat is het belang voor het onderwijs?

De inzichten uit onderzoek over digitale buurtpreventie en het experiment worden gebruikt in de module Burgerparticipatie en Veiligheid die studenten volgen in het vierde jaar van de studie Integrale Veiligheidskunde.

Daarnaast doen we het experiment in Rotterdam samen met studenten Integrale Veiligheidskunde: zij voeren voor- en nametingen uit. Ook hebben studenten in het kader van stage een beheerder geholpen met zijn appgroep: wervingsacties op touw gezet, rondes gedaan door de wijk, buurtbijeenkomsten georganiseerd, meegedacht over de appgroep. Het mooie is dat zij op hun beurt ook weer veel van de beheerder hebben kunnen leren.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

We zijn ‘in het veld’ bezig. Beheerders van appgroepen, veiligheidsprofessionals en beleidsmakers doen mee met het experiment. Daarnaast organiseren we workshops voor beheerders van appgroepen waarbij we inzichten delen en hen gelegenheid geven ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Al doende leren wij steeds meer over de werking van buurtapps. Dit delen we met beheerders van appgroepen, gemeenten, professionals in de wijken en met aanstaande professionals: de Inholland-studenten. Hierdoor kunnen buurtapps steeds beter gebruikt worden, of het nu gaat om apps met of zonder overheidsprofessionals,

Binnen het huidige experiment verwachten wij:

  • dat beheerders van app-groepen handvatten hebben gekregen om hun groep nog beter te laten werken;
  • dat er meer contact is tussen buurtbewoners, gemeente en politie over de buurtveiligheid;
  • dat bewoners misstanden vaker melden bij de instanties die daarvoor zijn;
  • dat appdeelnemers elkaar gemakkelijker weten te vinden en elkaar aanspreken op onveilige situaties;
  • dat de veiligheidsbeleving van buurtbewoners verbetert;
  • dat de gemeente handvatten heeft gekregen om werkzame kaders te ontwikkelen voor de manier waarop zij met digitale buurtpreventie omgaat.

Nieuws vanuit Digitale buurtpreventie:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Jossian

Kom in contact en stel je vragen