E-health: Thuisrevalidatie bij ouderen

Onderzoekslijn
E-health
Duur
doorlopend
Locatie
Haarlem
Locatie
Alkmaar
Contact
Laurence Alpay

Het doel van E-health: Thuisrevalidatie bij ouderen

In dit project onderzoeken we hoe we techniek kunnen inzetten om ouderen in het eindstadium van een heup- of knierevalidatietraject te ondersteunen bij thuisrevalidatie. Na ziekenhuisopname is thuisrevalidatie vaak gunstig voor het herstelproces (na ingrepen aan het bewegingsapparaat) en de levenskwaliteit van de patiënt. Patiënten slapen thuis meer, hebben een verhoogde activiteit en is er meer sociale interactie. Dit geldt zeker voor ouderen die bij ontslag uit het ziekenhuis vaak thuis tegen praktische obstakels aanlopen. Technologie kan een belangrijk middel zijn om problemen aan te pakken waarmee oudere volwassenen worden geconfronteerd tijdens post-ziekenhuiszorg. Het doel is een motiverende en geoptimaliseerde oplossing te ontwerpen, waardoor het knie- of heuprevalidatietraject thuis voortgezet kan worden.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Vanuit Vitale Delta is aanbevolen om de Center voor e-Health Research-Roadmap te hanteren voor het ontwikkelen van de applicatie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen literatuuronderzoek en het ontwerpen van de applicatie. Fase 1 van de roadmap bestond uit omgevingsanalyse en het toekennen van waardes middels een literatuuronderzoek. Voor oriëntatie hebben we een (literatuur)studie uitgevoerd in samenwerking met de onderzoekslijn Robotica. Fase 2 was het ontwerpen van de applicatie. De gebruikte software is Xcode voor iOS. Elke iteratie is middels enquêtes van feedback voorzien.

Het project Thuisrevalidatie bij ouderen vormt een overkoepelend thema waaronder studenten, met subsidie van EFRO, een afstudeerproject kunnen uitvoeren. 

Wat is het belang voor het onderwijs?

  • Studenten leren een persuasieve e-healthtoepassing ontwerpen met behulp van onze methodologische aanpak.
  • Een samenwerking tussen de domeinen Gezondheid, Sport en Welzijn en Technologie, Ontwerpen en Informatica én samenwerking tussen de onderzoekslijn en de opleiding(en).

Studenten van de Inholland-opleiding Informatica (minor User Experience) en studenten van Hogeschool Rotterdam (minor Zorgtechnologie) hebben het concept ontwikkeld.

Hoe wordt de revalidatiezorg betrokken?

Wij hebben contact met thuiszorgorganisaties en eerstelijns professionals zoals fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen die te maken hebben met patiënten die thuis revalideren. Deze professionals hebben kennis over de doelgroep en het revalidateproces.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

  • Ontwerpen van de e-health-oplossing.
  • Het implementeren van de e-healthtoepassing in de praktijk en evaluatie door cliënten en professionals.

"Er lijkt een hiaat te zitten tussen de behandeling in de fysiotherapiepraktijk en het oefenen door de patiënt thuis. Een goede inzet van eHealth kan dit hiaat opvullen of op zijn minst verkleinen."

 

Laurence Alpay, lector E-health

De onderzoekers van E-health: Thuisrevalidatie bij ouderen

Hogeschool Inholland werkt samen met: 

Werk samen met Laurence

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0611449745