E-health: Training docenten zorg en welzijn

Onderzoekslijn
e-Health
Duur
Maart 2017 - lopend
Locatie
Haarlem
Contact
Laurence Alpay

Het doel van E-health: training docenten zorg en welzijn

Met dit project professionaliseren we docenten op het gebied van e-health zodat zij in staat zijn onderwijseenheden rond e-health te ontwerpen en aan studenten aan te bieden.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

We hebben een basis- en een expertraining ontwikkeld. In de basistraining krijgen de docenten een kennisbasis rond e-health en leert de docent dit te integreren in het onderwijs. In de experttrainingen leren docenten stap voor stap zelf een onderwijseenheid rond e-health te schrijven. De docenten ronden de expertraining af met een direct te implementeren onderwijseenheid inclusief toets- en lesprogramma.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Door docenten handvatten te geven op het gebied van e-health zijn zij beter in staat om e-health te integreren in hun curriculum. Hierdoor krijgen studenten het onderwijs op dit vlak meteen in de juiste context en zijn zij beter voorbereid op de toekomst en het gebruik van e-health.

Hoe wordt het onderwijs betrokken?

De training is mede ontwikkeld door docenten. Na een pilot zijn naar aanleiding van de evaluatie verbeterpunten doorgevoerd.

Wat zijn de (verwachte) resultaten? 

We bieden de basistraining nu aan via Inholland Academy, zodat ook externen de training kunnen doen. Zo hebben meerdere mbo-docenten van het Nova College deze training samen met collega’s van Inholland gevolgd.

"Als docent heb je een voorbeeldfunctie; ben je zelf in je vak al bezig met e-health, dan kunnen studenten alleen nog maar volgen."

 

Margot Koeneman, docent Sportkunde

Hogeschool Inholland werkt samen met: 

Nieuws vanuit E-health: Training docenten zorg en welzijn

Werk samen met Laurence

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0611449745