Feedback en scripting van peer-review

Hoe pas je 'peerreview' toe in het onderwijs?

In het hoger onderwijs wordt er veel gebruik gemaakt van peerreview, een leeractiviteit waarbij studenten elkaar feedback geven. En terecht, want de activiteit kan het leerproces aantoonbaar ondersteunen en de kwaliteit van de leeropbrengsten verhogen. Wel is het nodig dat het goed wordt georganiseerd. De inzet ervan moet bovendien beredeneerd zijn. Dit blijkt nog niet zo eenvoudig. Het onderzoek van  Teaching, Learning & Technology met Inholland-opleidingen leidde tot een aanpak om tot een beredeneerd peerreviewproces te komen. Na een goede voorbereiding kan het effectief in leerprocessen worden ingezet. Onderstaande animatie licht de benodigde stappen bij scripting toe.

Zeven stappen bij het scripten van peerreview

Feedback vervult een cruciale rol in leerprocessen. Niet alleen feedback van de docent is belangrijk, ook feedback van medestudenten (peerfeedback) is van waarde, mits relevante feedback in de juiste vorm en op het meest passende moment wordt gegeven. De inzet van peerreview in een leerpraktijk vereist daarom een doordacht scenario.

Het team van Teaching, Learning en Technology doet onderzoek naar het ‘scripten’ van peerreview om leerprocessen te versterken, mede in het kader van activerende didactiek. We ontwerpen en testen verschillende scenario’s om op termijn modelscenario’s te ontwikkelen voor de organisatie en begeleiding van peerreview in verschillende leersituaties.

'Leerzame kost voor collega’s in het onderwijs én studenten, want als peerreview niet goed wordt voorbereid, kan het zelfs averechtse effecten opleveren.' 

 

Jeroen Bottema, onderzoeker Teching, Learning & Technology

Nieuws vanuit Feedback en scripting van peer-review:

Heb je vragen?

We staan je graag te woord!

Je kunt contact opnemen met Pieter Swager.
Telefoon
0615279177