Implementatie e-health in de zorg

Onderzoekslijn
E-health
Duur
september 2018 t/m juli 2020
Locatie
Amsterdam
Contact
Ybranda Koster

Het doel van het project Implementatie e-health in de zorg

Voor de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) onderzoeken studenten Verpleegkunde in hoeverre mobiel werken kan bijdragen aan de kwaliteit en efficiëntie van zorg. Het uiteindelijke rapport betreft een praktijkonderzoek met een implementatieplan met aanbevelingen.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Een groep studenten Verpleegkunde is voor dit innovatieproject twintig weken bezig met deze opdracht. Zij staan in nauw contact met SEIN om deze opdracht uit te voeren.

Wat is het belang voor het onderwijs?

De opdracht komt uit de praktijk. Studenten zien zo direct wat er met de opgedane kennis wordt gedaan. 

Hoe wordt de zorg betrokken?

De opdracht is geformuleerd vanuit de praktijk. De onderzoekslijnen E-health en Medische Technologie hebben slechts een coördinerende rol.

Wat zijn de (verwachte) resultaten? 

Het gewenste resultaat is een implementatie-advies onderbouwd met onderzoek. Inmiddels is het project afgerond en is duidelijk geworden dat verdere onderbouwing en onderzoek gewenst is. In het komende studiejaar gaan studenten opnieuw aan de slag met dit project. Daarnaast lopen er gelijksoortige projecten rond de implementatie van een GPS dwaaldetectie-systeem. Dan zal er sprake zijn van een intensieve samenwerking tussen hbo- en mbo-studenten.

"Door studenten te laten meewerken aan het implementatieplan voor een zorgtechnologische innovatie zet je ze aan het denken over het toepassen van zorgtechnologie en leren ze wat er bij komt kijken. Ook voor de praktijk kan dit inspirerende inzichten opleveren."

 

Ybranda Koster, docent-onderzoeker E-health en Medische Technologie

Ook interessant: studentenproject(en) rondom zorgtechnologie

Van e-health-ontwerp naar prototyping

Dit jaar zijn vier groepen studenten bezig geweest met het uitwerken van een toepassing in de zorg. Deze opdrachten zijn voortgekomen uit opdrachten van studenten van de Master Advanced Health Informatics Practice (AHIP). Ook komend studie jaar hopen wij weer een aantal van de theoretische ontwerpen van de studenten van de AHIP een stap verder naar de praktijk te brengen door de uitwerking van de studenten Informatica.

  • Eén groep is aan de slag gegaan met het maken van een app voor ouders van kinderen met een tracheacanule. Deze kinderen moeten 24 uur per dag gemonitord worden. Nu gebeurt dat met een grote, onhandige monitor. In de opdracht werd een app ontwikkeld die de gegevens van de monitor doorgeeft zodat ouders hun kind via hun telefoon kunnen monitoren.
  • Daarnaast hebben twee groepen gekeken naar het ontwikkelen van een app die nierpatiënten ondersteunt in de therapietrouw aan hun dieet. Door voedingsmiddelen inzichtelijk te maken en bij te houden wat bijvoorbeeld de natrium-consumptie is, kan de gebruiker betere voedingskeuzes maken.
  • De laatste groep heeft zich bezig gehouden met een app voor mensen met een verstandelijke beperking die hen op een eenvoudige manier kan helpen met de medicatieinname door op tijd waarschuwingen te geven en informatie verstrekt over de medicatie. 

Hogeschool Inholland werkt samen met: 

Werk samen met Ybranda

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0621115224