KeTJA

Lector
Femke Kaulingfreks
Onderzoekslijn
Jeugd en Samenleving
Duur
1-9-2015 t/m 1-9-2019
Locatie
Amsterdam

In 2015 is de nieuwe Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) van start gegaan. KeTJA is één van de twaalf academische wekplaatsen rond de transformatie van het jeugdstelsel. Het praktijkgerichte onderzoek – onder meer naar ouder- en kindteams in Amsterdam – draagt bij aan verbetering van de ondersteuning van gezinnen én aan kennis die voor de opleidingen van belang is. De resultaten zijn zichtbaar in publicaties die voor het werkveld van belang zijn. Voorbeelden zijn de handreiking Bouwstenen van een lerend systeem waarmee gemeenten en instellingen vorm en inhoud kunnen geven aan wijkteams, en de Handreiking Casuïstiekbespreking, waarmee bespreking van casuïstiek als effectieve en verdiepende leervorm voor wijkteams jeugd en gezin kan worden vormgegeven.

De resultaten worden ook gebruikt in de voortdurende actualisering van het curriculum, zodat studenten worden opgeleid tot jeugdprofessionals die wijkgericht, outreachend en dichtbij gezinnen kunnen werken.

Binnen het onderzoeksproject werken de onderzoekslijn Jeugd en Samenleving en de opleidingen Pedagogiek en Social Work (Hogeschool Inholland) samen met het Verwey-Jonker Instituut (penvoerder), Vrije Universiteit, Hogeschool van Amsterdam, de gemeente Amsterdam en diverse praktijkpartners aan toegankelijke en effectieve zorg voor jeugd en gezinnen. De werkplaats wordt gefinancierd door ZonMw en de gemeente Amsterdam.

Wil je samenwerken of heb je een (onderzoeks)vraag?

 
Je kunt contact opnemen met Roel van Goor.
Telefoon
+ (31) 615 279 612