KeTJA

Onderzoekslijn
Jeugd en Samenleving
Duur
september 2015 t/m september 2019
Locatie
Amsterdam
Contact
Roel van Goor

Het doel van het project 'KeTJA'

In 2015 is de nieuwe Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) van start gegaan. KeTJA is één van de twaalf academische wekplaatsen rond de transformatie van het jeugdstelsel. Het praktijkgerichte onderzoek – onder meer naar ouder- en kindteams in Amsterdam – draagt bij aan verbetering van de ondersteuning van gezinnen én aan kennis die voor de opleidingen van belang is.

Wat is het belang voor het onderwijs?

De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt in de voortdurende actualisering van het curriculum, zodat studenten worden opgeleid tot jeugdprofessionals die wijkgericht, outreachend en dichtbij gezinnen kunnen werken.

 

Hoe worden gemeenten en instellingen betrokken?

De resultaten zijn zichtbaar in publicaties die voor het werkveld van belang zijn. Voorbeelden zijn de handreiking Bouwstenen van een lerend systeem waarmee gemeenten en instellingen vorm en inhoud kunnen geven aan wijkteams, en de Handreiking Casuïstiekbespreking, waarmee bespreking van casuïstiek als effectieve en verdiepende leervorm voor wijkteams jeugd en gezin kan worden vormgegeven.

Binnen het onderzoeksproject werken de onderzoekslijn Jeugd en Samenleving en de opleidingen Pedagogiek en Social Work (Hogeschool Inholland) samen met het Verwey-Jonker Instituut (penvoerder), Vrije Universiteit, Hogeschool van Amsterdam, de gemeente Amsterdam en diverse praktijkpartners aan toegankelijke en effectieve zorg voor jeugd en gezinnen. De werkplaats wordt gefinancierd door ZonMw en de gemeente Amsterdam.

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Roel

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279612