Kracht van diversiteit

Lector
Femke Kaulingfreks
Onderzoekslijn
Jeugd en Samenleving
Duur
januari 2018 t/m september 2019
Locatie
Amsterdam

De opleidingen Pedagogiek en Social Work van Hogeschool Inholland Amsterdam zijn al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van een diversiteitsgevoelig programma en bijpassende didactiek en attitude van het docententeam. Om te leren van zowel goede als minder geslaagde interacties waarbij diversiteit een rol speelde, diepen de onderzoekers een paar casussen uit en kijken ze naar de verschillende beslismomenten. Een bekende succesfactor voor het welbevinden en het studiesucces van studenten is de mate van binding met de opleiding. Dit gebeurt bij Pedagogiek al door het inzetten op een sterke slb-lijn, peercoaching en persoonsgerichte trainingen. Een sterke introductiedag, die diversiteit op een speelse en indringende wijze onder de aandacht brengt en daarmee het gesprek onder studenten en docenten op gang brengt, kan hierin een extra impuls geven.

13 nieuwsberichten

Wij werken samen met

Machteld de Jong, lector Diversiteitsvraagstukken | Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad | Joke Hermes, lector Media, Cultuur & Burgerschap

Wil je samenwerken of heb je een (onderzoeks)vraag?

Je kunt contact opnemen met Michelle Bax, managementassistent.
Telefoon
0884664290