Monitoring en evaluatie van het Innovatiepact Greenport West-Holland

Onderzoekslijn
Leren & Ontwikkelen
Duur
februari 2018 t/m september 2023
Locatie
Haarlem
Contact
Donald Ropes

Het doel van Monitoring en evaluatie Innovatiepact Greenport West-Holland

Het Innovatiepact is een programmaonderdeel van Greenport West-Holland, een samenwerkingsverband van ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen in het regionale tuinbouwcluster. Het Innovatiepact heeft een aantal doelstellingen en werkwijzen geformuleerd zoals het opbouwen van een responsieve kennis-, innovatie- en onderwijsinfrastructuur en deze te koppelen aan zowel de regio- als Greenport-doelstellingen.

De monitoring richt zich op het realiseren van de doelstellingen van het Innovatiepact omtrent het ecosysteem. De stakeholders krijgen de uitkomsten van het monitoringsprogramma gerapporteerd. Deze managementinformatie kunnen zij, of hun projectmanagement, gebruiken voor de bijsturing van het Innovatiepact-programma. Subdoelstelling is om de financiers van het Innovatiepact en de overige partners de meerwaarde van de investeringen in geld en tijd duidelijk te maken. In een evaluatieonderzoek wordt vervolgens de effectiviteit van dit innovatiepact geëvalueerd. 

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Er is gekozen voor een logical framework monitoringsaanpak, een methodologie voor het ontwerpen, monitoren en evalueren van projecten. Op basis van een logical framework worden vragen ontwikkeld die antwoord kunnen geven op ten eerste de monitoringsvraag: ‘Doen we wat we afgesproken hebben?’ en ten tweede op de evaluatievraag: ‘Leiden onze interventies tot het gewenste effect?’ Het gebruikte raamwerk geeft inzicht in waarom een interventie zou moeten werken, en wat de randvoorwaarden zijn. 

Hoe wordt het onderwijs betrokken?

Studenten hebben meegewerkt aan de interviews bij de stakeholders. Op deze manier maken zij al tijdens hun studie kennis met het bedrijfsleven. Daarnaast oefenen zij hun gespreksvaardigheden in de praktijk en leren ze de informatie die ze uit de gesprekken halen te analyseren en te verwerken.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Dit onderzoeksproject maakt deel uit van het akkoord met de ambitie om het meest toonaangevende internationale tuinbouwcluster ter wereld te blijven als internationale knooppunt voor technologische en businessinnovatie. Het is een belangrijke stap in het streven om als glastuinbouwsector een bijdrage te leveren aan Feeding & Greening the Mega-cities of the future, een praktische uitwerking van de visie 2030: Mondiale tuinbouwkern voor voedselvoorziening, gezondheid en welbevinden Greenport West-Holland (april, 2014).

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Dit pact bindt partijen, het biedt een podium voor afstemming en verrijking en fungeert als kweekvijver voor nieuwe kansrijke initiatieven die het verschil maken en bijdragen aan een daadwerkelijke vernieuwing in de Greenport.

"Ecosystemen zijn de toekomst voor duurzaam georiënteerde innovatie en Inholland is er trots op deel te zijn van deze toekomst."

 

Don Ropes, lector Leren & Ontwikkelen

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit Innovatiepact Greenport West-Holland:

Wil je samenwerken of heb je een (onderzoeks)vraag?

We staan je graag te woord!

Je kunt contact opnemen met Donald Ropes.
Telefoon
0651018343