Preventief recht en het micro mkb

Onderzoekslijn
Toegankelijkheid van het Recht
Duur
September 2021 t/m September 2025
Locatie
Rotterdam
Contact
Mark van der Zee

Het doel van Preventief recht en het micro mkb 

Dit is een onderzoek naar laagdrempelige juridische dienstverlening en de rol van preventief optredende juristen daarin voor het micro mkb.

Dit onderzoek analyseert in hoeverre preventieve juridische vaardigheden en preventief recht een bijdrage leveren aan toegang tot het recht via laagdrempelige juridische dienstverlening voor het micro mkb. Het doel daarvan is om micro mkb’ers zo goed mogelijk bij te staan om hun onderneming juridisch gezond in te richten. Daarbij worden juridische conflicten zoveel mogelijk voorkomen.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Door principes en best practices van preventief recht te ontwikkelen en te testen, draagt dit onderzoeksproject bij aan de praktijktoepassing van preventief recht. We onderzoeken wat dit betekent voor de opleiding van hbo-juristen in het algemeen en in het bijzonder voor Inholland Rotterdam.

Hoe betrekken we het werkveld?

We betrekken het werkveld in dit onderzoek actief. Dit doen we onder andere door micro mkb’ers en belangenorganisaties te interviewen.

Daarbij maken we gebruik van ontwerpgericht onderzoek (research for design). Hierin staat de micro mkb’er en hun totale ondernemerssituatie centraal. Vervolgens passen we legal design toe, en specifieker het ontwerpend onderzoek (research by design), in ontwerpsessies met micro mkb’ers, belangenorganisaties en studenten van verschillende opleidingen.

Uit de ontwerpsessies ontwikkelen we concrete praktijkinstrumenten en best practices. Die testen we samen met studenten in een living lab en bij een groep micro-mkb‘ers.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Dit onderzoek loopt via een promotieonderzoek. We voeren een gedegen literatuuronderzoek uit naar hoe we preventief recht in kunnen zetten, om bij te dragen aan toegang tot laagdrempelige juridische dienstverlening. Daarnaast heeft het onderzoek een substantieel praktijkdeel. Daarin passen we principes van legal design toe. Door een narratieve exploratie van het micro-mkb in Rotterdam krijgen we een beeld van de stand van zaken. Ook maken we zo duidelijk waar verbeteringen voor de toegang tot het recht en het voorkomen van juridische problemen mogelijk zijn. Het betreft de volle breedte van de rechtsverlening. Het voornaamste praktijkgerichte doel is om principes te definiëren over hoe preventief juridisch optreden de toegang verbetert tot het recht en laagdrempelige juridische dienstverlening.

 

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

We verwachten tot ontwerpen en handvaten te komen die bijdragen aan toegang tot recht, de juridische gezondheid en het voorkomen van juridische problemen in het micro mkb.

Daarnaast verwachten we een bijstelling van de opleiding van de Hbo-jurist. Daarin staat preventief handelen en vraaggericht werken centraal, met aandacht voor de interdisciplinaire mens- en oplossingsgerichte benadering.

"Preventief recht draagt bij aan de juridische gezondheid en het ontwijken van geschillen. Dit is van belang voor micro mkb’ers. Zo worden zij echt geholpen met de juridische en economische gezondheid van hun onderneming."

- Vrij naar Prof. dr. mr. Eric van de Luijtgaarden, Bijzonder Hoogleraar Preventive Law

Werk samen met Mark

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0654662550