Sport Empowers Disabled Youth 2

Onderzoekslijn
Kracht van Sport
Duur
januari 2020 t/m december 2022
Locatie
Haarlem
Contact
Vera Dekkers

Het doel van SEDY 2

Hoewel iedereen hetzelfde recht heeft om deel te nemen aan sport-, spel-, en recreatieactiviteiten, is deze gelijke toegang niet het geval gebleken voor jongeren met een beperking. In plaats daarvan zijn jongeren met een beperking over het algemeen minder fysiek actief, nemen ze minder vaak deel aan sportactiviteiten en vertonen ze een verminderde conditie in vergelijking met hun niet-gehandicapte leeftijdsgenoten.

De internationale organisaties die deelnemen aan dit Sport Empowers Disabled Youth 2 (SEDY 2)-project - allemaal sportfederaties of sporteducatieve instellingen - willen deze problemen aanpakken door inclusie en gelijke kansen in de sport aan te moedigen. Meer in het bijzonder zal het consortium het veld van sport en inclusie en de bijzondere behoeften van gehandicapte jongeren binnen dit interessegebied analyseren.

Het doel van het SEDY 2-project is om meer kinderen en jongeren met een beperking aan het sporten te krijgen door inclusie en gelijke kansen in sport voor jongeren met een beperking te stimuleren.

SEDY 2 komt voort uit het project SEDY (zie hier de  resultaten).  Meer informatie over het project SEDY 2 is hier te vinden. 

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

We geven in een inclusiestatement antwoord op de vraag: 'Inlcusion in sport: what does it mean in practice?' Dat doen we door met de kinderen en jongeren met een beperking zelf, hun ouders en sport professionals in gesprek te gaan over inclusie in sport in de praktijk. We vinden het daarbij belangrijk om naar de authentieke meningen, wensen en gevoelens van deze doelgroep te luisteren.

Na deze inventarisatie worden er best practices op het gebied van sport en bewegen voor kinderen en jongeren met een beperking en inclusie in sport uitgewisseld.

Vervolgens ontwikkelen en implementeren de onderzoekers een Sport Participation and INclusion (SPIN)-tool. Deze tool bestaat uit verschillende praktische instrumenten en interventies om jongeren met een handicap lichamelijk actiever te maken. De SPIN-tool wordt vertaald in educatief materiaal voor (toekomstige) professionals. 

Wat is het belang voor het onderwijs?

Binnen het SEDY 2 project bestaat er een wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs. SEDY biedt vierdejaarsstudenten een mooi project voor hun uitstroomprofiel , waarbij zij samen met een kind of jongere met een beperking op zoek gaan naar een geschikte sportieve hobby. Ook tweedejaarsstudenten sluiten aan met een korte stage. De verslagen van de studenten worden gebruikt voor onze onderzoeksdoelstellingen om de interventies nog verder te verbeteren.

Daarnaast ontwikkelen de onderzoekers in het project lesmateriaal op het gebied van aangepaste sport dat geïmplementeerd wordt binnen het uitstroomprofiel Aangepast Sporten van de deelnemende onderwijsinstellingen. Daarnaast wordt het verspreid onder een groot netwerk van andere sportorganisaties en onderwijsinstellingen. Op deze manier zal SEDY 2 ook na de projectduur impact blijven maken op de participatiegraad van jongeren met een handicap.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Vanuit elk deelnemend land is, naast een hogeschool, ook een sportfederatie vertegenwoordigd. Daarnaast gaan de onderzoekers in gesprek met de sportprofessionals uit het werkveld van de aangepaste sport en worden hun meningen, wensen en gevoelens meegenomen in het onderzoek.

Wat zijn de verwachte resultaten?

Het team van ervaren onderzoekers ontwikkelen en implementeren een Sport Participation and INclusion (SPIN)-tool. Deze tool bestaat uit verschillende praktische instrumenten en interventies om jongeren met een handicap lichamelijk actiever te maken. Deze SPIN-tool wordt bovendien vertaald in educatief materiaal voor (toekomstige) professionals. De impact van de SPIN-tool wordt beoordeeld als onderdeel van het project.

"De kinderen en hun ouders ervaren barrières om echt te gaan sporten. Studenten Sportkunde zijn als personal coaches ingezet om dat te doorbreken en op zoek te gaan naar passend aanbod."

 

Afke Kerkstra, docent Sportkunde en projectleider Project Sportconsulent

In dit project werkt Hogeschool Inholland samen met:

Nieuws vanuit SEDY:

Werk samen met Vera

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0683202588