Studentenonderzoek mobiel werken bij SEIN

Onderzoekslijn
E-health
Duur
september 2018 t/m juli 2020
Locatie
Amsterdam
Contact
Ybranda Koster

Het doel van Studentenonderzoek mobiel werken bij SEIN

Voor de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) onderzoeken studenten Verpleegkunde in hoeverre mobiel werken kan bijdragen aan de kwaliteit en efficiëntie van zorg. Het uiteindelijke rapport betreft een praktijkonderzoek met een implementatieplan met aanbevelingen.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Een groep studenten Verpleegkunde is voor dit innovatieproject twintig weken bezig met deze opdracht. Zij staan in nauw contact met SEIN om deze opdracht uit te voeren.

Wat is het belang voor het onderwijs?

De opdracht komt uit de praktijk. Studenten zien zo direct wat er met de opgedane kennis wordt gedaan. 

Hoe wordt de zorg betrokken?

De opdracht is geformuleerd vanuit de praktijk. De onderzoekslijnen E-health en Medische Technologie hebben slechts een coördinerende rol.

Wat zijn de (verwachte) resultaten? 

Het gewenste resultaat is een implementatie-advies onderbouwd met onderzoek. Inmiddels is het project afgerond en is duidelijk geworden dat verdere onderbouwing en onderzoek gewenst is. In het komende studiejaar gaan studenten opnieuw aan de slag met dit project. Daarnaast lopen er gelijksoortige projecten rond de implementatie van een GPS dwaaldetectie-systeem. Dan zal er sprake zijn van een intensieve samenwerking tussen hbo- en mbo-studenten.

"Door studenten te laten meewerken aan het implementatieplan voor een zorgtechnologische innovatie zet je ze aan het denken over het toepassen van zorgtechnologie en leren ze wat er bij komt kijken. Ook voor de praktijk kan dit inspirerende inzichten opleveren."

 

Ybranda Koster, docent onderzoeker E-health en Medische Technologie

De onderzoekers van Studentenonderzoek mobiel werken bij SEIN

Hogeschool Inholland werkt samen met: 

Werk samen met Ybranda

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0621115224