Technologierijke learning spaces in het hoger onderwijs

Onderzoekslijn
Teaching, Learning & Technology
Duur
oktober 2018 t/m februari 2019 (fase 1)
Locatie
Den Haag en Haarlem
Contact
Estella Griffioen

Het doel van Technologierijke learning spaces in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het onderwijs en in de technologie hebben gevolgen voor de inrichting van de fysieke onderwijsomgeving. Scholen voorzien onderwijsruimtes van geavanceerde technologie en daarmee vervagen de grenzen tussen de fysieke en digitale leeromgeving. Dat roept de vraag op hoe het hoger onderwijs inzet op het inrichten van technologierijke learning spaces en hoe men deze ruimtes gebruikt.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Over dit onderwerp was nog weinig bekend en het leek dus een logische stap om bij andere onderwijsinstellingen te kijken naar ontwikkelingen op dit terrein. In samenwerking met SURF hebben we daarom een verkennend onderzoek uitgevoerd naar inzet en gebruik van technologierijke learning spaces. Daaraan deden 13 wo- en 15 hbo-instellingen mee. Met negen instellingen hebben we ook nog semi-gestructureerde interviews afgenomen waarin verder is gesproken over de inrichting, implementatie en effectieve inzet van de technologierijke learning spaces.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Technologierijke onderwijsruimtes bieden kansen bij het vormgeven aan flexibilisering van het onderwijs, omdat studenten ook op afstand kunnen deelnemen aan onderwijsactiviteiten. De fysieke inrichting van deze learning spaces is vaak ook flexibel ingericht zodat docenten snel kunnen schakelen tussen de verschillende groeperingsvormen in het kader van activerend onderwijs. Dit project raakt daarmee aan zowel de didactische inzet van video als aan samenwerkend leren met technologie.

Hoe wordt het hoger onderwijs betrokken?

Deze verkenning geeft inzicht in de stand van zaken in het hoger onderwijs ten aanzien van inzet en gebruik van deze learning spaces. Die kennis informeert beleidsmakers ten aanzien van de [her]inrichting van fysieke onderwijsomgeving en draagt bij aan visievorming met betrekking tot de rol van de fysieke leeromgeving in leerprocessen.

In de toekomst zal door ontwikkelingen in de technologie de grens tussen de fysieke en digitale leeromgeving steeds verder vervagen.

 

Jos Fransen, lector Teaching, Learning & Technology

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Bijna twee derde (64%) van de deelnemende instellingen geven aan over een of meerdere technologierijke learning spaces te beschikken. Van de hbo-instellingen ligt dat percentage op 47% en in het wo heeft zelfs 77% van de instellingen één of meer high-tech onderwijsruimtes.

Daarnaast levert het onderzoek het interessante inzicht op dat er vier soorten technologierijke learning spaces te onderscheiden zijn:

  1. Samenwerkend leren; Ruimtes die zijn ingericht om het samenwerkend leren te ondersteunen. Per groep studenten is meestal een tafel met een scherm beschikbaar.
  2. Multi-locatieleren; Ruimtes waarin studenten zowel ter plekke (in de klas) als op afstand (online) tegelijkertijd het onderwijs kunnen volgen.
  3. Simulaties en/of experimenteren; Ruimtes die, afhankelijk van het type opleiding, bepaalde technologie bevatten zoals medische of technische instrumenten.
  4. AR/VR; Ruimtes die specifiek zijn ingericht voor virtual- en/of augmented reality toepassingen.

 

 

Ook blijkt dat het vaak de pioniers onder de docenten zijn die vrijwillig gebruikmaken van deze ruimtes. Zij gebruiken de learning spaces ten behoeve van activerende didactiek en om studenten te stimuleren om samen te werken. Deze ruimtes maken dat mogelijk, omdat docenten er instructie, interactie en productie kunnen combineren. Er zijn indicaties dat docenten geneigd zijn om hun onderwijs aan te passen als gevolg van de mogelijkheden die technologierijke onderwijsruimtes bieden.

Omdat het de verwachting is dat het aantal technologierijke learning spaces toeneemt, is het van belang om het inrichten van deze ruimtes goed te verbinden aan de onderwijsvisie van de instelling. Om de mogelijkheden van de technologierijke learning spaces goed te benutten, is het ook belangrijk om docenten zowel didactisch als technisch te ondersteunen en te trainen.

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Afdeling IVT van Inholland

Nieuws vanuit Technologierijke learning spaces:

Werk samen met Estella

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0654352657