WHEELS: WHeelchair ExercisE and Lifestyle Study

Onderzoekslijn
Kracht van Sport
Duur
april 2016 t/m mei 2019
Locatie
Amsterdam
Contact
Marije Deutekom

Het doel van het project 'WHEELS'

Rolstoelgebruikers met bijvoorbeeld een dwarslaesie of beenamputatie krijgen tijdens het revalidatieproces goede begeleiding bij een gezonde leefstijl. Na deze revalidatieprocedure hebben deze mensen problemen met het voortzetten van deze leefstijl. Ze worden fysiek minder actief en hebben een lage vitaliteit. Daardoor wordt de kans op overgewicht groter. Het doel van dit onderzoek is om een online tool te creëren die helpt om een gezonde leefstijl vol te houden.  Dit onderzoek draagt bij aan 'De Gezonde Samenleving'.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Inholland wil met de Intervention Mapping- methode onderzoeken welke criteria belangrijk zijn om een actieve leefstijl en gezond voedingspatroon te behouden. Zowel cliënten als professionals participeren in het hele onderzoek. 

Wat is het belang voor het onderwijs?

Binnen het WHEELS-project participeren verschillende docent-onderzoekers, dit komt ten goede aan hun professionalisering. Daarnaast zijn er verschillende studenten betrokken bij het project. Zo hebben een aantal studenten Sportkunde (Inholland), Oefentherapie (HvA) en Voeding en Diëtetiek (HvA) hun afstudeerstage binnen het project gelopen en hiermee een bijdrage geleverd aan de ontwikkelde leefstijlapp. Het project wordt inmiddels als praktijkvoorbeeld gebruikt in het onderwijs over gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering binnen de opleidingen Sportkunde (Inholland) en Oefentherapie (HvA). Kortgezegd draagt het project dus bij aan de professionalisering van docenten en studenten. Het biedt docenten een praktijkvoorbeeld dat te gebruiken is in het onderwijs over gezondheidsvoorlichting, gedragsverandering, interventie-ontwikkeling en onderzoekend vermogen. Het biedt studenten een interessant project om hun afstudeerstage binnen te lopen en de mogelijkheid om ervaring op te doen in het werken in een multidisciplinair team bestaand uit professionals (sporttherapeuten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten), rolstoelgebruikers, (docent-)onderzoekers en studenten van verschillende opleidingen.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het WHEELS-project is een samenwerking van leefstijlprofessionals, patiënten, onderzoekers, docenten en studenten. Aan het eind van het WHEELS-project evalueren onderzoekers de online tool. Zo kunnen  leefstijlprofessionals de applicatie ook gebruiken in hun dagelijkse praktijk. Ook biedt de online tool professionals de mogelijkheid om hun (ex-)cliënten op afstand te begeleiden. 

Wat zijn de resultaten?

  • Leefstijl app voor rolstoelgebruikers met een dwarslaesie of beenamputatie
  • Vier artikelen in internationale peer-reviewed tijdschriften
  • Nederlandstalige rapportage over de ontwikkeling van de app en resultaten van het pilot-onderzoek.
  • Nederlandstalige uitwerking van de Intervention Mapping stappen die gebruikt kan worden in het onderwijs over gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering.
  • Nederlandse vertaling van de SPINALIS brochure “Voeding, gewicht en gezondheid voor mensen met een dwarslaesie: tips, vragen & antwoorden”.
  • Infographic van de trainingsrichtlijnen voor mensen met een dwarslaesie.
  • 14 bachelor scripties van studenten die met hun afstudeeronderzoek een bijdrage hebben geleverd aan het WHEELS-project.

Het WHEELS-project heeft van SiA een Top Up subsidie gekregen. Deze Top Up subsidie gaan we in studiejaar 2019-2020 gebruiken om:

  • Een implementatieplan te maken voor de app;
  • Het onderwijsmateriaal dat binnen het project tot stand is gekomen te verbeteren.

"Binnen het WHEELS-project ontwikkelen onderzoekers en leefstijlprofessionals een online tool die rolstoelgebruikers met een dwarslaesie of beenamputatie begeleidt op afstand."

Marije Deutekom, Kracht van Sport

Hogeschool Inholland werkt samen met

1 nieuwsbericht

Werk samen met Marije

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0624512991