Fred Gardner
Fred Gardner

Fred Gardner

associate lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Werk samen met Fred

Even voorstellen

Ing. Fred Gardner is sinds 2017 associate lector Innovatiemodellen Duurzame Energie bij het Research & Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica. Met een brede ervaring op het snijpunt van technologie en bedrijfsontwikkeling initieert hij meerde ontwikkelingen op het gebied van wind, duurzaamheid in de gebouwde omgeving, biobrandstoffen en getijde- en golfenergie.

Veel van deze ontwikkelingen hebben geleid tot nieuwe bedrijven en producten. Met zijn onderzoek levert Gardner een belangrijke bijdrage aan het Inholland-programma Werken aan duurzame oplossingen.

Samenwerken

Mede vanuit de duurzame incubator IDEA Noord-Holland Noord verbindt Gardner studenten, onderwijs, bedrijven en instellingen met elkaar. IDEA maakt deel uit van het brede programma Terra Technica, dat (techniek)studenten en startups begeleiding biedt om te ondernemen en hun bedrijf te ontwikkelen. Fysiek kunnen ze daarvoor op de campus van Inholland Alkmaar terecht. 

Wie is Fred Gardner?

Expertise

Naast zijn werk als lector start Fred Gardner vanuit Teamwork Technology bedrijven op met producten en diensten die een bijdrage leveren aan verduurzaming van onze wereld. De organisatie heeft een groot netwerk als basis en is gevestigd in het gebouw van Inholland Alkmaar voor nauwe samenwerking met studenten.

Ervaring

Zo'n twintig jaar geleden begon Fred Gardner samen met Hans van Breugel (medeoprichter en directeur van onder andere Tocardo, ontwikkelaar van getijdenturbines) om nieuwe technologieën te ontwikkelen. Samen richtten zij Teamwork Technology op.

Over Fred

Fred Gardner kwam op jonge leeftijd met zijn moeder vanuit Australië naar Nederland. Zijn vader overleed toen Fred vijf was. Als kind is hij meerdere keren de wereld rond geweest. De vele landen en culturen en zijn Australische roots gaven hem een ruimdenkende blik op de wereld. Hij vindt de wereld mooi en houdt van rekenen. Zijn beeld op de wereld en zijn passie voor techniek zijn drijfveren van Fred Gardner.

"Hoe ontwerp je een energiesysteem dat nu én in de toekomst duurzaam is?"

Fred Gardner, associate lector Innovatiemodellen Duurzame Energie

Werk samen met Fred

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0651588728