Hiltrud Pötz
Hiltrud Pötz

Hiltrud Pötz

associate lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Werk samen met Hiltrud

Even voorstellen

Hiltrud Pötz is sinds 1 april 2018 associate lector Living in an Urban Delta, onderdeel van Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences. Ze richt zich op een integrale aanpak van duurzaamheid en klimaatadaptatie in steden en zoekt naar oplossingen die rekening houden met het draagvermogen van het natuurlijke systeem. Binnen Inholland en haar bedrijf zet ze zich dagelijks in voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving en een prominentere en meer zichtbare rol van water en natuur in de stad. Door vakkennis van verschillende disciplines te combineren en de samenwerking met de verschillende stakeholders op te zoeken, werkt ze aan toekomstbestendige steden. In haar gastcolleges inspireert en leert ze studenten om goed samen te werken en goed te communiceren om tot vernieuwende oplossingen te komen.

Samenwerken

De transitie naar meer duurzame, circulaire en klimaatbestendige steden zal alleen slagen als er integrale oplossingen gevonden worden en een meer transdisciplinaire samenwerking standaard wordt. Hiltrud Pötz werkt daarom samen met alle stakeholders waaronder groenbeheerders, stedenbouwkundigen, gemeenten, waterschappen, bedrijven en bewoners. Door vakkennis uit verschillende gebieden te combineren, ontstaan er integrale, gedragen en haalbare oplossingen. Ze motiveert studenten om op deze manier samen te werken aan integrale oplossingen en werkt zelf samen met collega’s binnen Inholland en daarbuiten bij de aanvraag van subsidies voor onderzoek. Het optimaliseren van samenwerking en dit integreren in het onderwijs heeft haar prioriteit.

Wie is Hiltrud Pötz?

Expertise

Hiltrud Pötz is één dag per week als associate lector aan Inholland verbonden. De andere vier dagen is ze werkzaam voor haar eigen bedrijf: Atelier Groenblauw. Als architect, adviseur en onderzoeker helpt ze bij het vinden van duurzame en klimaatbestendige oplossingen voor de stad in opdracht van ministeries, gemeenten en waterschappen. Daarnaast geeft ze lezingen, maakt ze educatieve websites en publiceert ze.

Ervaring

Hiltrud Pötz studeerde Civiele Techniek in Duitsland en Bouwkunde aan de TU Delft. Voor ze haar eigen architectenbureau opMAAT en later Atelier Groenblauw oprichtte, werkte ze voor onderzoeksbureaus in Delft en Berlijn. Ook schreef ze het standaardwerk: Groenblauwe netwerken, Handleiding voor veerkrachtige steden. Dit boek wordt veel gebruikt op hogescholen (waaronder Inholland), universiteiten in Nederland en daarbuiten, bij gemeentes en ontwerpbureaus.

Over Hiltrud

Van jongs af aan had Hiltrud Pötz een sterke band met de aarde en speciaal met de natuur. Vanuit deze betrokkenheid vormde ze haar visie: natuur maakt een stad mooier, gezonder en efficiënter. Een visie die haar hele werk heeft bepaald.  Ze is ontwerper en adviseur van verschillende innovatieve pilots, auteur van een aantal boeken op het gebied van klimaatadaptatie, vergroenen, natuurinclusief bouwen, energie-efficiënt bouwen en circulair inrichten van de stad. Vanuit deze achtergrond organiseert en begeleidt ze per jaar tientallen workshops op het gebied van duurzame en klimaatbestendige gebiedsontwikkeling voor professionals en bewoners.

"Als je de natuur een wezenlijke rol geeft, worden steden mooier, gezonder en efficiënter."

Hiltrud Pötz, associate lector Living in an Urban Delta

Werk samen met Hiltrud

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0884663740