Ineke van den Berg
Ineke van den Berg

Ineke van den Berg

lector
Onderzoekslijn(en)
E-mail

Werk samen met Ineke

Even voorstellen

Ineke van den Berg is sinds 1 september 2017 lector Toegankelijkheid van het Recht bij de Inholland-onderzoeksgroep Recht & Veiligheid.  Met haar onderzoekslijn zet Ineke van den Berg zich in voor het toegankelijker maken van het recht voor burgers en het midden- en kleinbedrijf (mkb). Het gaat voornamelijk om de vraag hoe de toegang tot recht laagdrempeliger, goedkoper en innovatiever kan worden georganiseerd, en hoe deze beter kan aansluiten bij de wensen van de burger en het mkb.

Met haar onderzoek draag lector Van den Berg bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding en aan de ontwikkeling van juridische professionals die op hun toekomst zijn voorbereid. Van hen wordt immers, naast juridische kennis, ook ontwikkeling van ondernemende vaardigheden verwacht, net als een proactieve houding, creativiteit en empathisch vermogen.

Samenwerken

Ineke van den Berg werkt samen met de opleidingen HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening (Rotterdam en Den Haag) en levert op het gebied van legal design en legal technology een bijdrage aan de opleiding van studenten. De onderzoek werkt verder nauw samen met overheid, bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met mogelijkheden om het recht toegankelijker te maken. De samenwerking is gericht op uitvinden wat werkt in de praktijk van de juridische dienstverlening.

Wie is Ineke van den Berg?

Expertise

Ineke van den Berg is naast lector bij Inholland ook hoofddocent bij de Hogeschool Utrecht en lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Belangenvereniging voor Gerechtsdeurwaarders en heeft haar eigen juridisch advies en opleidingsbureau.

"Wij willen burgers en ondernemers in het mkb weerbaarder maken. Zodat mensen steeds beter zélf weten hoe ze voor hun rechten op kunnen komen en hun problemen op kunnen lossen."

Ineke van den Berg, lector Toegankelijkheid van het Recht

Werk samen met Ineke

Kom in contact en stel je vragen