Ineke van den Berg

lector
Telephone
Email

Ineke van den Berg is sinds 1 september 2017 lector Toegankelijkheid van het Recht bij de Inholland-onderzoeksgroep Recht & Veiligheid.  Met haar onderzoekslijn zet Van den Berg zich in voor het toegankelijker maken van het recht voor burgers en het midden- en kleinbedrijf (mkb). Het gaat voornamelijk om de vraag hoe de toegang tot recht laagdrempeliger, goedkoper en innovatiever kan worden georganiseerd, en hoe deze beter kan aansluiten bij de wensen van de burger en het mkb.

Met haar onderzoek draag lector Van den Berg bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding en aan de ontwikkeling van juridische professionals die op hun toekomst zijn voorbereid. Van hen wordt immers, naast juridische kennis, ook ontwikkeling van ondernemende vaardigheden verwacht, net als een proactieve houding, creativiteit en empathisch vermogen.

 

Meer over Ineke van den Berg

Huidige werk

Ineke van den Berg is naast lector bij Inholland ook hoofddocent bij de Hogeschool Utrecht en lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Belangenvereniging voor Gerechtsdeurwaarders en heeft haar eigen juridisch advies en opleidingsbureau.

'Wij willen burgers en ondernemers in het mkb weerbaarder maken. Zodat mensen steeds beter zélf weten hoe ze voor hun rechten op kunnen komen en hun problemen op kunnen lossen.'

Ineke van den Berg, lector Toegankelijkheid van het Recht

Samenwerking

Ineke van den Berg werkt samen met de opleidingen HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening (Rotterdam en Den Haag) en levert op het gebied van legal design en legal technology een bijdrage aan de opleiding van studenten. De onderzoek werkt verder nauw samen met overheid, bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met mogelijkheden om het recht toegankelijker te maken. De samenwerking is gericht op uitvinden wat werkt in de praktijk van de juridische dienstverlening.

Neem contact op

 

Heb je vragen?

We staan je graag te woord!

 
Je kunt contact opnemen met...
Telephone
+31 (0) 628 700 287