Olaf van Kooten
Olaf van Kooten

Olaf van Kooten

lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Werk samen met Olaf

Even voorstellen

Prof. Dr. Olaf van Kooten is sinds 2011 lector Duurzame verbindingen in de Greenport bij Inholland Delft en doet onder de vlag van het Research and Innovation Centre-Agri Food & Lifesciences (AFL) praktijkgericht onderzoek om de prominente positie van de Nederlandse tuinbouwsector te behouden en te verstevigen. Zo onderzoekt hij nieuwe marktstrategieën en ketensamenwerkingen zodat bijvoorbeeld consumenten in de toekomst zeer gespecificeerde voedselpakketten kunnen bestellen. Deze zijn gebaseerd op hun eigen genetische kaart (personalised food). Zijn onderzoek draagt hiermee bij aan duurzaamheid en helpt mensen langer gezond en vitaal te blijven.

Samenwerken

Studenten kunnen begeleiding krijgen in onderzoeksprojecten zoals de modellering van de teelt, de ontwikkelingen in de glastuinbouwmarkt en de relatie tussen voeding en gezondheid. Bedrijven kunnen steun krijgen bij teeltsturing van gewaskwaliteit, nieuwe marktbenaderingen voor een duurzame bedrijfsontwikkeling en de relatie tussen verse voeding en gezondheid c.q. smaak. Met zijn onderzoek naar duurzame verbindingen in de Greenport sluit Van Kooten aan op de drie onderzoekslijnen Voedsel in de metropool, Leven in de metropool en Gezondheid in de metropool van het RIC-AFL.

Wie is Olaf van Kooten?

Expertise

Prof. Dr. Olaf van Kooten is naast zijn functie als lector Duurzame verbindingen in de Greenport bij Inholland Delft sinds 1999 hoogleraar Tuinbouwproductieketens (Horticultural Production Chains) aan de Wageningen Universiteit.

Ervaring

Olaf studeerde Natuurkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, en promoveerde op de fotosynthese als biofysicus te Wageningen. Verder was hij onder meer afdelingshoofd bij het Agrotechnologisch Onderzoeksinstituut (ATO-DLO) te Wageningen. Tijdens zijn carrière heeft hij zich toegelegd op het voorspellen van productkwaliteit door de gehele keten.

Alle publicaties van Olaf:

Werk samen met Olaf

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0653966415