Thomas Kampen
Thomas Kampen

Thomas Kampen

lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Werk samen met Thomas

Even voorstellen

Thomas Kampen is sinds 2016 lector Stimulering Gezonde Samenleving onder de paraplu van de onderzoeksagenda De Gezonde Samenleving

Kampen doet praktijkgericht onderzoek naar de praktische mogelijkheden en onmogelijkheden van de participatiesamenleving en wat dat betekent voor de professionals die Hogeschool Inholland opleidt. Centraal staat het vormgeven van de verbinding tussen de sociale en gezondheidsprofessies: een meer integrale benadering waarin de mens zelf het uitgangspunt is en niet de afzonderlijke problemen waar hij of zij tegenaan loopt.

Samenwerken

Het onderzoeksprogramma wordt verbonden met maatschappelijke vraagstukken en onderzoeksthema’s in de regio van de stad Haarlem. Het sluit aan bij de actieve bijdrage die Inholland - samen met de beroepspraktijk en stakeholders - wil leveren aan het realiseren van een gezonde samenleving. Een samenleving die steeds meer vraagt om zelfmanagement en empowerment van alle burgers, waarvoor een meer integrale benadering van zorg en welzijn nodig is.

Wie is Thomas Kampen?

Expertise

Naast zijn functie als lector bij Hogeschool Inholland, is Kampen ook werkzaam als universitair docent bij de Universiteit voor Humanistiek. Hier voert hij een grootschalig onderzoek uit naar de transities in het sociale domein.

Ervaring

Thomas Kampen studeerde Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2014 op de dissertatie Verplicht vrijwilligerswerk: ervaringen van bijstandscliënten met een tegenprestatie voor hun uitkering. Tijdens zijn promotie heeft hij bij de Universiteit van Amsterdam als docent gewerkt. 

"Keuzevrijheid is het werkelijk empoweren van ouderen. Zíj moeten de keuze kunnen maken, wie er voor hen zorgt en wie dus hun wensen in vervulling laat gaan."

Thomas Kampen, lector Stimulering Gezonde Samenleving

Werk samen met Thomas

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0884660477